Arkivbeskrivning eller beskrivning av verksamhetens allmänna handlingar

Begäran blev framgångsrik.

Till Statens försvarshistoriska museer,

Jag skulle vilja begära ut kommunens arkivbeskrivning och/eller beskrivning av organisationens allmänna handlingar.

Om den finns på er hemsida så räcker en länk dit.

Hör av er vid funderingar!

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Sara Kleppe

Info SFHM, Statens försvarshistoriska museer

1 Bilaga

Hej Sara,

Tack för din fråga. Jag bifogar den efterfrågade handlingen nedan.

Med vänliga hälsningar
Registrator

Box 14095, 104 41 Stockholm
Besöksadress: Riddargatan 13
[SFHM e-postadress för begäran om allmän handling]
www.sfhm.se

  

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Sara Kleppe <[Registrators #2063 e-postadress]>
Skickat: den 1 december 2023 09:50
Till: Info SFHM <[SFHM e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Arkivbeskrivning eller beskrivning av verksamhetens allmänna handlingar

OBS! Det här mejlet kommer från en avsändare utanför SFHM. Tänk på risken med bluffmail och klicka inte på länkar eller öppna bifogade filer om du är osäker.

Till Statens försvarshistoriska museer,

Jag skulle vilja begära ut kommunens arkivbeskrivning och/eller beskrivning av organisationens allmänna handlingar.

Om den finns på er hemsida så räcker en länk dit.

Hör av er vid funderingar!

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Sara Kleppe

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #2063 e-postadress]

Är [SFHM e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Statens försvarshistoriska museer? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://handlingar.se/change_request/new...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------