Upphandlingspolicy/handlingsplan/strategi och information om upphandlingar

Uppenbar Pseudonym made this Freedom of Information request to Härnösand Municipality

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

The request was successful.

Uppenbar Pseudonym

Till Härnösands kommun,

Jag snubblade över detta dokument https://www.digg.se/download/18.72c5e64d...

Där framgår det: "Vid anskaffning och utveckling ska verksamheterna i första hand välja öppen programvara samt tillgängliggöra denna under en öppen programvarulicens, om
inte särskilda skäl föreligger."

Jag undrar därför: finns någon politik/riktlinje eller policy hos er som speglar detta? Om inte då vill jag gärna ha kontaktinformation till chefen för upphandlingsenheten.

Jag skulle även vilja ha en lista på de top 50 största IT-upphandlingar som gjorts i kommunen de senaste 10 åren rankad efter omkostnad per år. Allra helst vill jag ha ett API/öppet system där jag ser alla upphandlingar ni gör inkl. krav, omkostning, leverantör som vann, m.m.

På förhand tack!

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

upphandling@harnosand.se, Härnösand Municipality

Hej,

Vad vi vet finns inget sådant politiskt beslut idag.

Kontaktuppgifter till upphandlingschef:
Linda Högdal
[e-postadress]
0611-34 80 76

Det finns ingen sammanställd lista som omfattar IT-upphandlingar. Genom att skapa ett konto på tex www.opic.com finns det möjlighet att söka på alla annonserade upphandlingar som genomförts av Härnösands kommun.

Med vänlig hälsning,

Helena Fahlén
Avtalscontroller
0611-34 80 48

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: [Härnösands kommun e-postadress för begäran om allmän handling] <[Härnösands kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Skickat: den 17 oktober 2023 13:21
Till: [e-postadress]
Kopia: Linda Högdal <[e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Upphandlingspolicy/handlingsplan/strategi och information om upphandlingar

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Uppenbar Pseudonym <[Registrators #2021 e-postadress]>
Skickat: den 17 oktober 2023 12:56
Till: [Härnösands kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Upphandlingspolicy/handlingsplan/strategi och information om upphandlingar

Till Härnösands kommun,

Jag snubblade över detta dokument https://www.digg.se/download/18.72c5e64d...

Där framgår det: "Vid anskaffning och utveckling ska verksamheterna i första hand välja öppen programvara samt tillgängliggöra denna under en öppen programvarulicens, om inte särskilda skäl föreligger."

Jag undrar därför: finns någon politik/riktlinje eller policy hos er som speglar detta? Om inte då vill jag gärna ha kontaktinformation till chefen för upphandlingsenheten.

Jag skulle även vilja ha en lista på de top 50 största IT-upphandlingar som gjorts i kommunen de senaste 10 åren rankad efter omkostnad per år. Allra helst vill jag ha ett API/öppet system där jag ser alla upphandlingar ni gör inkl. krav, omkostning, leverantör som vann, m.m.

På förhand tack!

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #2021 e-postadress]

Är [Härnösands kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Härnösands kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://handlingar.se/change_request/new...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Uppenbar Pseudonym

Till [email address],

Är det någon existerande policy, startegi eller liknande alls om hur kommunen ska jobba med upphandling?

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänliga hälsningar,

Uppenbar Pseudonym

upphandling@harnosand.se, Härnösand Municipality

Hej,

Via den här länken hittar du samtliga kommunens styrande dokument, däribland Policy för upphandling och inköp (under rubriken Policy):

https://harnosand.se/kommun--styrning/fo...

Med vänlig hälsning,

Åsa Nordgren
Upphandlingsenheten
Härnösands kommun

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Uppenbar Pseudonym <[Registrators #2021 e-postadress]>
Skickat: den 18 oktober 2023 13:50
Till: [e-postadress]
Ämne: Re: SV: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Upphandlingspolicy/handlingsplan/strategi och information om upphandlingar

Till [e-postadress],

Är det någon existerande policy, startegi eller liknande alls om hur kommunen ska jobba med upphandling?

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänliga hälsningar,

Uppenbar Pseudonym

show quoted sections