Öppen data policy

Uppenbar Pseudonym made this Freedom of Information request to Region Blekinge

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

The request was partially successful.

Uppenbar Pseudonym

Till Region Blekinge,

Jag skulle vilja begära ut er open data strategi eller politik som gäller för hela eller delar av myndigheden.

I policyn skulle jag vilja läsa hur ni jobbar aktivt med att skapa och underhålla öppna datamängder enligt lagen om öppna data och riktlinjerna från DIGG.

Om ingen sådan policy finns skulle jag vilja ha kontaktinformation till lämplig person i chefledet med ansvar för området eller som kan svara på frågor om hur myndigheten jobbar med öppna data.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

Region Blekinge

Hej, 

Din begäran är mottagen och vidarebefordrad för handläggning.

Med vänlig hälsning

Marie-Louise Håkansson
Registrator
Region Blekinge
Postadress: 371 81 Karlskrona
Besöksadress: Wämö Center
Telefon: 0455-73 10 95
Våra telefontider är helgfri måndag-fredag 08.00-12.00 
E-post: [Region Blekinge e-postadress för begäran om allmän handling]
Webbplats: [1]www.regionblekinge.se

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Från: Uppenbar Pseudonym <[Registrators #1950 e-postadress]>
Skickat: den 13 juli 2023 16:53
Till: Region Blekinge
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Öppen data policy
 
Varning:Det här e-postmeddelandet kommer från en avsändare utanför Region
Blekinge. Klicka inte på länkar eller öppna bilagor om du inte känner igen
avsändaren och vet att innehållet är säkert.

Till Region Blekinge,

Jag skulle vilja begära ut er open data strategi eller politik som gäller
för hela eller delar av myndigheden.

I policyn skulle jag vilja läsa hur ni jobbar aktivt med att skapa och
underhålla öppna datamängder enligt lagen om öppna data och riktlinjerna
från DIGG.

Om ingen sådan policy finns skulle jag vilja ha kontaktinformation till
lämplig person i chefledet med ansvar för området eller som kan svara på
frågor om hur myndigheten jobbar med öppna data.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818)
om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data
[2]https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och
pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar
till denna begäran:
[Registrators #1950 e-postadress]

Är [Region Blekinge e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt
Offentlighetsprincipen till Region Blekinge? Om så är fallet, kontakta oss
genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
[3]https://handlingar.se/change_request/new...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:
[4]https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://www.regionblekinge.se/
2. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...
3. https://handlingar.se/change_request/new...
4. https://handlingar.se/help/officers

Uppenbar Pseudonym

Till Region Blekinge,

Jag väntar fortfarande på svar. Enligt lag måste ni svara skyndsamt.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänliga hälsningar,

Uppenbar Pseudonym

Region Blekinge

Hej,

Beklagar att du inte fått svar ännu, men din påminnelse är vidarebefordrad
till handläggare.

Med vänlig hälsning

Marie-Louise Håkansson
Registrator
Region Blekinge
Postadress: 371 81 Karlskrona
Besöksadress: Wämö Center
Telefon: 0455-73 10 95
Våra telefontider är helgfri måndag-fredag 08.00-12.00 
E-post: [Region Blekinge e-postadress för begäran om allmän handling]
Webbplats: [1]www.regionblekinge.se

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Från: Uppenbar Pseudonym <[Registrators #1950 e-postadress]>
Skickat: den 18 juli 2023 09:16
Till: Region Blekinge
Ämne: Re: SV: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Öppen data policy
 
Varning:Det här e-postmeddelandet kommer från en avsändare utanför Region
Blekinge. Klicka inte på länkar eller öppna bilagor om du inte känner igen
avsändaren och vet att innehållet är säkert.

Till Region Blekinge,

Jag väntar fortfarande på svar. Enligt lag måste ni svara skyndsamt.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänliga hälsningar,

Uppenbar Pseudonym

show quoted sections

Nilsson, Ros-Marie, Region Blekinge

Hej, tack för ditt mail.

 

Angående dina frågor kring öppna data så är du välkommen att kontakta
Tobias Johansson,

digitaliseringskoordinator vid avdelningen för Digitala Strategier på
digitaliseringsenheten

Mobil: 076 – 580 35 30

[1][e-postadress]

 

Vidare information kring regionens arbete med öppna data så är du
välkommen att gå in på länken nedan.

[2]Öppna data - Region Blekinge

 

Det finns även en funktionsbrevlåda dit du kan maila frågor:

[3][e-postadress]

 

Med vänlig hälsning
RosMarie Nilsson

 

Regionstaben

Regionstabschef

Avdelningschef Blekinge kompetenscentrum

 

Tel nr :0455-73 54 18

Mobil nr: 0734-47 12 93

 

E-post: [4][e-postadress]

webb: [5]www.regionblekinge.se

 

Region Blekinge 371 81 Karlskrona,

Telefon: 0455-73 10 00 (växel, även till Blekingesjukhuset)

 

Postadress: 371 81 KARLSKRONA.

Besöksadress: Wämö Center.

 

 Till Region Blekinge,

 Jag skulle vilja begära ut er open data strategi eller politik som gäller
 för hela eller delar av myndigheden.

 I policyn skulle jag vilja läsa hur ni jobbar aktivt med att skapa och
 underhålla öppna datamängder enligt lagen om öppna data och riktlinjerna
 från DIGG.

 Om ingen sådan policy finns skulle jag vilja ha kontaktinformation till
 lämplig person i chefledet med ansvar för området eller som kan svara på
 frågor om hur myndigheten jobbar med öppna data.

 Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
 villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

 Med vänlig hälsning,

 Uppenbar Pseudonym

 

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
2. https://regionblekinge.se/psidata
3. mailto:[e-postadress]
4. mailto:[e-postadress]
5. http://www.regionblekinge.se/