Önskan om att ta del av faktura från Hello Future

The request was successful.

Till Skövde kommun,
Jag skulle vilja ta del av faktura nr. 32839 med ver. nr. 210021550

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

J Hammarlund

Kontaktcenter Skövde kommun, Skövde municipality

5 Attachments

[1]Skövde kommun
Tack för att du kontaktar oss!

Detta är en bekräftelse på att vi tagit emot ditt meddelande. Vi gör
alltid vårt bästa för att du ska få återkoppling så snabbt som möjligt.
Med vänlig hälsning

Kontaktcenter
Skövde kommun
Information om ditt ärende

Ärendenummer
KCS202418625
Ämne
begäran enligt Offentlighetsprincipen - Önskan om att ta del av faktura
från Hello Future
Registreringsdatum
2024-02-23 klockan 14:46:20

Kontaktcenter
0500-49 80 00 Skövde kommun
[2][Skövde kommun e-postadress för begäran om allmän handling] Fredsgatan 4
541 83 Skövde
Detta meddelande är automatgenererat och kan ej
besvaras.
[3]Ett utskick från Skövde kommun [4]Ett utskick från Skövde kommun [5]Ett
utskick från Skövde kommun
Håll dig uppdaterad! Följ oss gärna på sociala medier!

E-mail-id: EUID0001533742

References

Visible links
2. mailto:[Skövde kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
3. https://www.facebook.se/skovdekommun
4. https://www.twitter.se/skovdekommun
5. https://www.instagram.se/skovdekommun

Kontaktcenter Skövde kommun, Skövde municipality

2 Attachments

[1]Skövde kommun
Nu återkommer vi till dig i ditt ärende

Hej!

Tack för att du hör av dig till oss gällande begäran av allmän handling.

Skövde Kommuns Kontaktcenter har tagit emot informationen och bedömt att
ärendet behöver besvaras av ansvarig avdelning.

Vidarebefordrar ditt ärende till Redovisningen för fortsatt hantering
och återkoppling.

Avgift kan tas ut med stöd av bestämmelserna i kommunfullmäktiges
tillämpning av avgiftsförordningen.

Önskar dig en fin dag!

Vänligen,
Mikaela Teiffel
Kommunvägledare

Kontaktcenter
Skövde kommun
Information om ditt ärende

Ärendenummer
KCS202418625
Ämne
begäran enligt Offentlighetsprincipen - Önskan om att ta del av faktura
från Hello Future
Registreringsdatum
2024-02-23 klockan 14:46:20

Webb: [2]www.skovde.se Besöksadress Postadress
Tel Kontaktcenter: 0500-49 80 00 Fredsgatan 4 Skövde kommun
E-post: [3][Skövde kommun e-postadress för begäran om allmän handling] Skövde 541 83 Skövde

Detta meddelande är automatgenererat och kan ej besvaras.

E-mail-id: EUID0001533796

References

Visible links
2. https://www.skovde.se/
3. mailto:[Skövde kommun e-postadress för begäran om allmän handling]

SK-FN-SSV-Leverantörsfaktura, Skövde municipality

2 Attachments

Hej!

 

Vanligtvis är rutinen vid externa förfrågningar att vi skickar
fakturakopior via postgång.

Men eftersom det bara avser en fakturakopia, så kan vi göra ett undantag
för denna gång och skicka den i PDF format.

 

Kostnadsuppgifter:

Kopia 1-9 är gratis

Kopia nr 10, 50 kr

Kopia 11 och framåt , 2 kr/st.

(Det kostar alltså 2 kr för varje ark. Är fakturan på 2 sidor + 2 st
bilagor så blir kostnaden för en faktura 8 kr.)

Portokostnad tillkommer.

 

 

Med vänliga hälsningar

 

[1]3AA54442

 

Hanna Skoog

Kommunledningsstaben
Avdelning Ekonomi och verksamhetsstyrning
Skövde kommun 
541 83 Skövde 

 

 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: J Hammarlund <[Registrators #2147 e-postadress]>
Skickat: den 23 februari 2024 14:46
Till: Offentlighetsprincipen förfrågningar vid Skövde kommun
<[Skövde kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Önskan om att ta del av
faktura från Hello Future

 

Till Skövde kommun,

Jag skulle vilja ta del av faktura nr. 32839 med ver. nr. 210021550

 

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

 

Med vänlig hälsning,

 

J Hammarlund

 

-------------------------------------------------------------------

 

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818)
om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data
[2]https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

 

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och
pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar
till denna begäran:

[3][Registrators #2147 e-postadress]

 

Är [4][Skövde kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt
Offentlighetsprincipen till Skövde kommun? Om så är fallet, kontakta oss
genom detta formulär eller uppmärksamma det till [5][e-postadress]:

[6]https://handlingar.se/change_request/new...

 

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:

[7]https://handlingar.se/help/officers

 

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

 

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

 

 

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
2. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...
3. mailto:[Registrators #2147 e-postadress]
4. mailto:[Skövde kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
5. mailto:[e-postadress]
6. https://handlingar.se/change_request/new...
7. https://handlingar.se/help/officers