Leverantörsreskontra för september 2022

Jonas Bränning made this Freedom of Information request to Region Gotland as part of a batch sent to 21 authorities

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

The request was partially successful.

Jonas Bränning

Till Region Gotland,

Med hänvisning till den nya öppna datalag som trädde i kraft den 1 augusti 2022 (lag 2022:818) önskar jag begära ut data för vidareutnyttjande.

Den data som jag begär ut för vidareutnyttjande är grundläggande information om leverantörsfakturor, från er leverantörsreskontra. Jag vill vara tydlig med att jag inte efterfrågar de enskilda fakturorna utan endast grundläggande information om dessa enligt följande:

Verifikationsnummer,
Leverantörens namn,
Leverantörens organisationsnummer,
Ert kontonummer,
Kontobeskrivning,
Totalt belopp,
Registreringsdatum,
Förvaltning (köparen),
Fakturanummer.

Jag önskar få tillgång till denna data för september månad 2022 i ett CSV-format (kommaseparerad fil). Enligt öppna datalagen ska min begäran besvaras inom fyra (4) veckor.

Idag finns det flera kommuner som publicerar denna information som öppna data. Dessa är Göteborg, Lidingö, Södertälje och Umeå. Även Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, publicerar denna data öppet. Om ni vill ta del av hur deras datafiler ser ut så hänvisar jag er till https://www.dataportal.se, sök på ’leverantörsfakturor’.

För er kännedom har DIGG tagit fram en vägledning till offentliga myndigheter, som beskriver hur en begäran om vidareutnyttjande av data bör besvaras;
https://www.digg.se/kunskap-och-stod/opp...

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,
Jonas Bränning

Region Gotland

Hej!

Detta är ett autosvar från Region Gotland. Vi har mottagit ditt e-brev.
Brevlådan öppnas varje helgfri måndag till fredag. Omfattas ditt e-brev av
handläggning kommer det att registreras i Region Gotlands
ärendehanteringssystem.

 

E-brev till Region Gotland blir som regel allmän handling. Handlingar
inkomna till Region Gotland omfattas av offentlighets- och sekretesslagen
och Region Gotlands arkivregler. Vid begäran om att ta del av en allmän
handling kan uppgifter i handlingen komma att lämnas ut, om de inte
omfattas av sekretess. 

 

För behandling av personuppgifter i Region
Gotland se [1]www.gotland.se/personuppgifter 

 

Vi har endast digital ärendehantering och är därför tacksamma om du inte
skickar handlingar både digitalt och på papper.

 

Hälsningar

Region Gotlands registratur

 

 

-Observera: När du har kontakt med oss på Region Gotland via e-post
innebär det att vi behandlar dina personuppgifter. För att få veta mer om
hur vi gör det kan du läsa här: https://gotland.se/personuppgifter

References

Visible links
1. http://www.gotland.se/personuppgifter

Mats Nyberg, Region Gotland

2 Attachments

Hej

 

Utdrag ur lev.reskontra enligt önskemål.

 

Notera att uppgift enligt nedan saknas i reskontran.

 

Ert kontonummer,

Kontobeskrivning,

Förvaltning (köparen),

 

Mats Nyberg

Systemförvaltare Ekonomisystem

Telefon: 0498-26 9551

Epost: [1][e-postadress]

 

Ekonomistöd, Ekonomiavdelningen

Regionstyrelseförvaltningen, Region Gotland

Visborgsallén 19, 621 81 VISBY

[2]www.gotland.se

 

 

 

 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Region Gotland <[3][Region Gotland e-postadress för begäran om allmän handling]>
Skickat: 2023-05-25 11:30
Till: Support ekonomisystem Support ekonomisystem
<[4][e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Leverantörsreskontra för
september 2022

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Jonas Bränning <[5][Registrators #1903 e-postadress]>
Skickat: den 25 maj 2023 11:00
Till: Region Gotland <[6][Region Gotland e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Leverantörsreskontra för
september 2022

Viktig Information: Detta e-postmeddelande kommer från en avsändare
utanför Region Gotland. Klicka aldrig på länkar och öppna aldrig bifogade
filer om du inte kan verifiera eller vet vem avsändaren är.

Till Region Gotland,

Med hänvisning till den nya öppna datalag som trädde i kraft den 1 augusti
2022 (lag 2022:818) önskar jag begära ut data för vidareutnyttjande.

Den data som jag begär ut för vidareutnyttjande är grundläggande
information om leverantörsfakturor, från er leverantörsreskontra. Jag vill
vara tydlig med att jag inte efterfrågar de enskilda fakturorna utan
endast grundläggande information om dessa enligt följande:

Verifikationsnummer,
Leverantörens namn,
Leverantörens organisationsnummer,
Ert kontonummer,
Kontobeskrivning,
Totalt belopp,
Registreringsdatum,
Förvaltning (köparen),
Fakturanummer.

Jag önskar få tillgång till denna data för september månad 2022 i ett
CSV-format (kommaseparerad fil). Enligt öppna datalagen ska min begäran
besvaras inom fyra (4) veckor.

Idag finns det flera kommuner som publicerar denna information som öppna
data. Dessa är Göteborg, Lidingö, Södertälje och Umeå. Även Myndigheten
för digital förvaltning, DIGG, publicerar denna data öppet. Om ni vill ta
del av hur deras datafiler ser ut så hänvisar jag er till
[7]https://www.dataportal.se, sök på ’leverantörsfakturor’.

För er kännedom har DIGG tagit fram en vägledning till offentliga
myndigheter, som beskriver hur en begäran om vidareutnyttjande av data bör
besvaras;
[8]https://www.digg.se/kunskap-och-stod/opp...

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,
Jonas Bränning

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818)
om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data
[9]https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och
pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar
till denna begäran:
[10][Registrators #1903 e-postadress]

Är [11][Region Gotland e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt
Offentlighetsprincipen till Region Gotland? Om så är fallet, kontakta oss
genom detta formulär eller uppmärksamma det till [12][e-postadress]:
[13]https://handlingar.se/change_request/new...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:
[14]https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

-------------------------------------------------------------------

-Observera: När du har kontakt med oss på Region Gotland via e-post
innebär det att vi behandlar dina personuppgifter. För att få veta mer om
hur vi gör det kan du läsa här: https://gotland.se/personuppgifter

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
2. http://www.gotland.se/
3. mailto:[Region Gotland e-postadress för begäran om allmän handling]
4. mailto:[e-postadress]
5. mailto:[Registrators #1903 e-postadress]
6. mailto:[Region Gotland e-postadress för begäran om allmän handling]
7. https://www.dataportal.se/
8. https://www.digg.se/kunskap-och-stod/opp...
9. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...
10. mailto:[Registrators #1903 e-postadress]
11. mailto:[Region Gotland e-postadress för begäran om allmän handling]
12. mailto:[e-postadress]
13. https://handlingar.se/change_request/new...
14. https://handlingar.se/help/officers

Jonas Bränning

Till Mats Nyberg,

Hej,

Tack för filen, men jag undrar varför ni inte tagit med konto, kontobeskrivning och vilken förvaltning som köpt produkterna och tjänsterna?

Ni har denna information i ert ekonomisystem och det är viktiga uppgifter för mig. Jag ber er komplettera uttaget enligt min begäran. Jag önskar också att ni sparar filen det format som jag önskade CSV, kommaseparerad, eftersom jag inte kan använda stängde format som XLSX

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänliga hälsningar,
Jonas Bränning

Mats Nyberg, Region Gotland

1 Attachment

 • Attachment

  Leverant rsreskontra versikt csv.csv

  4.2M Download

Begärda uppgifter finns inte vår leverantörsreskontra, som jag skrev tidigare.

Uppgift om kontering, förvaltning etc finns endast i huvudboken.
Detta uttag (från huvudboken) omfattar 54 987 rader vilken du därefter behöver matcha mot uttaget från reskontran.
Likaså framgår inte kontobeskrivningen (kontotexten) i uttaget från huvudboken utan även denna måste matchas mot uttag från kodtabell.

Vill du att jag skickar utdrag från;
- huvudboken
- kontotabell med texter

Mats Nyberg
Systemförvaltare Ekonomisystem
Telefon: 0498-26 9551
Epost: [e-postadress]
 
Ekonomistöd, Ekonomiavdelningen
Regionstyrelseförvaltningen, Region Gotland
Visborgsallén 19, 621 81 VISBY
www.gotland.se
 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Jonas Bränning <[Registrators #1903 e-postadress]>
Skickat: den 31 maj 2023 14:51
Till: Mats Nyberg <[e-postadress]>
Ämne: Re: SV: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Leverantörsreskontra för september 2022 #gotland[1003]:1106067#

Viktig Information: Detta e-postmeddelande kommer från en avsändare utanför Region Gotland. Klicka aldrig på länkar och öppna aldrig bifogade filer om du inte kan verifiera eller vet vem avsändaren är.

Till Mats Nyberg,

Hej,

Tack för filen, men jag undrar varför ni inte tagit med konto, kontobeskrivning och vilken förvaltning som köpt produkterna och tjänsterna?

Ni har denna information i ert ekonomisystem och det är viktiga uppgifter för mig. Jag ber er komplettera uttaget enligt min begäran. Jag önskar också att ni sparar filen det format som jag önskade CSV, kommaseparerad, eftersom jag inte kan använda stängde format som XLSX

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänliga hälsningar,
Jonas Bränning

show quoted sections

Jonas Bränning

Till Mats Nyberg,

Hej igen,

Då förstår jag - och skicka gärna de kompletterande uppgifterna från huvudboken så att jag kan se vem som köpt vad. Tack.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänliga hälsningar,
Jonas Bränning

Mats Nyberg, Region Gotland

1 Attachment

Materialet är uppdelat i 3+1 fil.

Skickas i 4 separata mejl.

Mats Nyberg
Systemförvaltare Ekonomisystem
Telefon: 0498-26 9551
Epost: [e-postadress]

Ekonomistöd, Ekonomiavdelningen
Regionstyrelseförvaltningen, Region Gotland
Visborgsallén 19, 621 81 VISBY
www.gotland.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Jonas Bränning <[Registrators #1903 e-postadress]>
Skickat: den 31 maj 2023 22:31
Till: Mats Nyberg <[e-postadress]>
Ämne: Re: SV: SV: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Leverantörsreskontra för september 2022 #gotland[1003]:1106067#

Viktig Information: Detta e-postmeddelande kommer från en avsändare utanför Region Gotland. Klicka aldrig på länkar och öppna aldrig bifogade filer om du inte kan verifiera eller vet vem avsändaren är.

Till Mats Nyberg,

Hej igen,

Då förstår jag - och skicka gärna de kompletterande uppgifterna från huvudboken så att jag kan se vem som köpt vad. Tack.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänliga hälsningar,
Jonas Bränning

show quoted sections

Mats Nyberg, Region Gotland

1 Attachment

 • Attachment

  Transaktions versikt csv 1 3.csv

  4.0M Download

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Jonas Bränning <[Registrators #1903 e-postadress]>
Skickat: den 31 maj 2023 22:31
Till: Mats Nyberg <[e-postadress]>
Ämne: Re: SV: SV: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Leverantörsreskontra för september 2022 #gotland[1003]:1106067#

Viktig Information: Detta e-postmeddelande kommer från en avsändare utanför Region Gotland. Klicka aldrig på länkar och öppna aldrig bifogade filer om du inte kan verifiera eller vet vem avsändaren är.

Till Mats Nyberg,

Hej igen,

Då förstår jag - och skicka gärna de kompletterande uppgifterna från huvudboken så att jag kan se vem som köpt vad. Tack.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänliga hälsningar,
Jonas Bränning

show quoted sections

Mats Nyberg, Region Gotland

1 Attachment

 • Attachment

  Transaktions versikt csv 2 3.csv

  4.0M Download

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Jonas Bränning <[Registrators #1903 e-postadress]>
Skickat: den 31 maj 2023 22:31
Till: Mats Nyberg <[e-postadress]>
Ämne: Re: SV: SV: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Leverantörsreskontra för september 2022 #gotland[1003]:1106067#

Viktig Information: Detta e-postmeddelande kommer från en avsändare utanför Region Gotland. Klicka aldrig på länkar och öppna aldrig bifogade filer om du inte kan verifiera eller vet vem avsändaren är.

Till Mats Nyberg,

Hej igen,

Då förstår jag - och skicka gärna de kompletterande uppgifterna från huvudboken så att jag kan se vem som köpt vad. Tack.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänliga hälsningar,
Jonas Bränning

show quoted sections

Mats Nyberg, Region Gotland

1 Attachment

 • Attachment

  Transaktions versikt csv 3 3.csv

  4.1M Download

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Jonas Bränning <[Registrators #1903 e-postadress]>
Skickat: den 31 maj 2023 22:31
Till: Mats Nyberg <[e-postadress]>
Ämne: Re: SV: SV: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Leverantörsreskontra för september 2022 #gotland[1003]:1106067#

Viktig Information: Detta e-postmeddelande kommer från en avsändare utanför Region Gotland. Klicka aldrig på länkar och öppna aldrig bifogade filer om du inte kan verifiera eller vet vem avsändaren är.

Till Mats Nyberg,

Hej igen,

Då förstår jag - och skicka gärna de kompletterande uppgifterna från huvudboken så att jag kan se vem som köpt vad. Tack.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänliga hälsningar,
Jonas Bränning

show quoted sections