Leverantörsreskontra för september 2022

Jonas Bränning made this Freedom of Information request to Region Örebro län as part of a batch sent to 21 authorities

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

The request was successful.

Jonas Bränning

Till Region Örebro län,

Med hänvisning till den nya öppna datalag som trädde i kraft den 1 augusti 2022 (lag 2022:818) önskar jag begära ut data för vidareutnyttjande.

Den data som jag begär ut för vidareutnyttjande är grundläggande information om leverantörsfakturor, från er leverantörsreskontra. Jag vill vara tydlig med att jag inte efterfrågar de enskilda fakturorna utan endast grundläggande information om dessa enligt följande:

Verifikationsnummer,
Leverantörens namn,
Leverantörens organisationsnummer,
Ert kontonummer,
Kontobeskrivning,
Totalt belopp,
Registreringsdatum,
Förvaltning (köparen),
Fakturanummer.

Jag önskar få tillgång till denna data för september månad 2022 i ett CSV-format (kommaseparerad fil). Enligt öppna datalagen ska min begäran besvaras inom fyra (4) veckor.

Idag finns det flera kommuner som publicerar denna information som öppna data. Dessa är Göteborg, Lidingö, Södertälje och Umeå. Även Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, publicerar denna data öppet. Om ni vill ta del av hur deras datafiler ser ut så hänvisar jag er till https://www.dataportal.se, sök på ’leverantörsfakturor’.

För er kännedom har DIGG tagit fram en vägledning till offentliga myndigheter, som beskriver hur en begäran om vidareutnyttjande av data bör besvaras;
https://www.digg.se/kunskap-och-stod/opp...

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,
Jonas Bränning

Region Örebro län

Tack för ditt mejl!

Det kommer att skickas vidare till rätt person som sedan återkommer till
dig.

Ärenden som rör dig som patient kan vi inte svara på via e-post. Du kan
heller inte boka eller avboka vårdbesök via denna e-postadress. För
patientärenden eller andra frågor som rör hälsa och sjukdom rekommenderar
vi att du använder [1]1177 e-tjänster som uppfyller de krav på säkerhet
och sekretess som ställs inom vården.

Denna e-postadress är inte sekretesskyddad och all konversation till
adressen räknas som allmän handling.

Med vänlig hälsning,

Registrator

Region Örebro län

Postadress: Box 1613, 701 16 Örebro

[2]www.regionorebrolan.se

Detta är ett automatiskt svar

References

Visible links
1. https://www.1177.se/Orebrolan
2. http://www.regionorebrolan.se/

Region Örebro län

Hej Jonas,
Varje månad publicerar vi en sammanställning av betalda fakturor. Gå gärna in på länken nedan så borde du hitta det du söker.
https://www.regionorebrolan.se/sv/organi...

Med vänlig hälsning Mårten

Med vänlig hälsning
…………………………………………
Mårten Eriksson
Ekonomiadministratör Ekonomiavdelningen, Leverantörsfakturor
Regionservice Shared Service Center

Region Örebro Län
Fabriksgatan 22
Box 1613
701 16 ÖREBRO

Telefon 070-3027061
E-post: [e-postadress]
http://www.regionorebrolan.se/

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Region Örebro län <[Region Örebro län e-postadress för begäran om allmän handling]>
Skickat: den 25 maj 2023 11:02
Till: Leverantörsfakturor <[e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Leverantörsreskontra för september 2022
Prioritet: Hög

Hej,

Bifogar inkommen begäran om allmän handling för besvarande/åtgärd direkt till frågeställaren.

Här hittar du regler för utlämnande av allmän handling:
Regler för utlämnande av allmänna handlingar (orebroll.se)

Här hittar du regler för utlämnande av e-post och e-postloggar:
Utlämnande av e-post (orebroll.se)

En begäran om allmän handling ska behandlas genast eller så snart som möjligt, normalt samma dag.

Det är handläggaren för ärendet (eller för den utsedd) som besvarar, gör sekretessprövning samt lämnar ut begärda handlingar och uppgifter.

Var vänlig meddela omgående Centrala diariet om begäran har skickats till fel avdelning/person.

.........................................
Med vänliga hälsningar
Athina Makris
Registrator
Regionarkiv och registratur
Regionservice, Region Örebro län
Besök: Fabriksgatan 22, vån 6
Tfn 019-602 17 43 (vardagar kl.9-12)
[e-postadress]
http://www.regionorebrolan.se/

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Jonas Bränning <[Registrators #1910 e-postadress]>
Skickat: den 25 maj 2023 11:00
Till: Region Örebro län <[Region Örebro län e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Leverantörsreskontra för september 2022

Till Region Örebro län,

Med hänvisning till den nya öppna datalag som trädde i kraft den 1 augusti 2022 (lag 2022:818) önskar jag begära ut data för vidareutnyttjande.

Den data som jag begär ut för vidareutnyttjande är grundläggande information om leverantörsfakturor, från er leverantörsreskontra. Jag vill vara tydlig med att jag inte efterfrågar de enskilda fakturorna utan endast grundläggande information om dessa enligt följande:

Verifikationsnummer,
Leverantörens namn,
Leverantörens organisationsnummer,
Ert kontonummer,
Kontobeskrivning,
Totalt belopp,
Registreringsdatum,
Förvaltning (köparen),
Fakturanummer.

Jag önskar få tillgång till denna data för september månad 2022 i ett CSV-format (kommaseparerad fil). Enligt öppna datalagen ska min begäran besvaras inom fyra (4) veckor.

Idag finns det flera kommuner som publicerar denna information som öppna data. Dessa är Göteborg, Lidingö, Södertälje och Umeå. Även Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, publicerar denna data öppet. Om ni vill ta del av hur deras datafiler ser ut så hänvisar jag er till https://www.dataportal.se/, sök på ’leverantörsfakturor’.

För er kännedom har DIGG tagit fram en vägledning till offentliga myndigheter, som beskriver hur en begäran om vidareutnyttjande av data bör besvaras;
https://www.digg.se/kunskap-och-stod/opp...

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,
Jonas Bränning

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #1910 e-postadress]

Är [Region Örebro län e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Region Örebro län? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://handlingar.se/change_request/new...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Jonas Bränning

Till Region Örebro län,

Tack för länken - proffsigt, så här borde alla regioner (och övriga offentliga organisationer) publicera sin leverantörsreskontra.

Jag kan rekommendera er att komplettera er nuvarande lösning med att publicera denna data på den nationella dataportalen, https://www.dataportal.se. Då hade jag hittat den utan att kontakta er.

Med vänlig hälsning,
Jonas Bränning