Leverantörsreskontra för september 2022

Jonas Bränning made this Freedom of Information request to Region Norrbotten as part of a batch sent to 21 authorities

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

The request was partially successful.

Jonas Bränning

Till Region Norrbotten,

Med hänvisning till den nya öppna datalag som trädde i kraft den 1 augusti 2022 (lag 2022:818) önskar jag begära ut data för vidareutnyttjande.

Den data som jag begär ut för vidareutnyttjande är grundläggande information om leverantörsfakturor, från er leverantörsreskontra. Jag vill vara tydlig med att jag inte efterfrågar de enskilda fakturorna utan endast grundläggande information om dessa enligt följande:

Verifikationsnummer,
Leverantörens namn,
Leverantörens organisationsnummer,
Ert kontonummer,
Kontobeskrivning,
Totalt belopp,
Registreringsdatum,
Förvaltning (köparen),
Fakturanummer.

Jag önskar få tillgång till denna data för september månad 2022 i ett CSV-format (kommaseparerad fil). Enligt öppna datalagen ska min begäran besvaras inom fyra (4) veckor.

Idag finns det flera kommuner som publicerar denna information som öppna data. Dessa är Göteborg, Lidingö, Södertälje och Umeå. Även Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, publicerar denna data öppet. Om ni vill ta del av hur deras datafiler ser ut så hänvisar jag er till https://www.dataportal.se, sök på ’leverantörsfakturor’.

För er kännedom har DIGG tagit fram en vägledning till offentliga myndigheter, som beskriver hur en begäran om vidareutnyttjande av data bör besvaras;
https://www.digg.se/kunskap-och-stod/opp...

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,
Jonas Bränning

Emelie Rönnberg, Region Norrbotten

1 Attachment

 • Attachment

  Jonas Br nning RN leverant rer med orgnr 220901 220930.csv

  266K Download

Hej Jonas,

Vi har ingen rapport i vårt gamla system som kan plocka ut all den data
som du efterfrågar. Skickar därför två olika till dig från vår
leverantörsreskontra per 220901–220930. Förhoppningsvis är vårt nya
leverantrössystem bättre på att ta den typen av data. Eftersom det inte
går att besvara  med stora filer så kommer vi att skicka flera mail.

 

Med vänlig hälsning

Redovisningsteamet

 

Emelie Rönnberg, Region Norrbotten

1 Attachment

 • Attachment

  Jonas Br nning vernr med kontobeskrivning 220901 220930.csv

  2.5M Download

Hej Jonas,
Vi har ingen rapport i vårt gamla system som kan plocka ut all den data som du efterfrågar. Skickar därför två olika till dig från vår leverantörsreskontra per 220901–220930. Förhoppningsvis är vårt nya leverantrössystem bättre på att ta den typen av data. Eftersom det inte går att besvara med stora filer så kommer vi att skicka flera mail.

Med vänlig hälsning
Redovisningsteamet

Emelie Rönnberg, Region Norrbotten

1 Attachment

 • Attachment

  Jonas Br nning vernr med kontobeskrivning 220901 220930 del 2.csv

  1.9M Download

Hej Jonas,

Vi har ingen rapport i vårt gamla system som kan plocka ut all den data
som du efterfrågar. Skickar därför två olika till dig från vår
leverantörsreskontra per 220901–220930. Förhoppningsvis är vårt nya
leverantrössystem bättre på att ta den typen av data. Eftersom det inte
går att besvara med stora filer så kommer vi att skicka flera mail.

 

Med vänlig hälsning

Redovisningsteamet