Leverantörsreskontra för september 2022

Jonas Bränning made this Freedom of Information request to Region Blekinge as part of a batch sent to 21 authorities

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Response to this request is long overdue. By law, under all circumstances, Region Blekinge should have responded by now (details). You can complain by requesting an internal review.

Jonas Bränning

Till Region Blekinge,

Med hänvisning till den nya öppna datalag som trädde i kraft den 1 augusti 2022 (lag 2022:818) önskar jag begära ut data för vidareutnyttjande.

Den data som jag begär ut för vidareutnyttjande är grundläggande information om leverantörsfakturor, från er leverantörsreskontra. Jag vill vara tydlig med att jag inte efterfrågar de enskilda fakturorna utan endast grundläggande information om dessa enligt följande:

Verifikationsnummer,
Leverantörens namn,
Leverantörens organisationsnummer,
Ert kontonummer,
Kontobeskrivning,
Totalt belopp,
Registreringsdatum,
Förvaltning (köparen),
Fakturanummer.

Jag önskar få tillgång till denna data för september månad 2022 i ett CSV-format (kommaseparerad fil). Enligt öppna datalagen ska min begäran besvaras inom fyra (4) veckor.

Idag finns det flera kommuner som publicerar denna information som öppna data. Dessa är Göteborg, Lidingö, Södertälje och Umeå. Även Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, publicerar denna data öppet. Om ni vill ta del av hur deras datafiler ser ut så hänvisar jag er till https://www.dataportal.se, sök på ’leverantörsfakturor’.

För er kännedom har DIGG tagit fram en vägledning till offentliga myndigheter, som beskriver hur en begäran om vidareutnyttjande av data bör besvaras;
https://www.digg.se/kunskap-och-stod/opp...

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,
Jonas Bränning

Region Blekinge

Hej,

Din begäran är mottagen och vidarebefordrad till vår redovisningsavdelning
för handläggning.

Med vänlig hälsning

Marie-Louise Håkansson
Registrator
Region Blekinge
Postadress: 371 81 Karlskrona
Besöksadress: Wämö Center
Telefon: 0455-73 10 95
Våra telefontider är helgfri måndag-fredag 08.00-12.00 och 13.00-14.00
E-post: [Region Blekinge e-postadress för begäran om allmän handling]
Webbplats: [1]www.regionblekinge.se

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Från: Jonas Bränning <[Registrators #1900 e-postadress]>
Skickat: den 25 maj 2023 11:00
Till: Region Blekinge
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Leverantörsreskontra för
september 2022
 
Varning:Det här e-postmeddelandet kommer från en avsändare utanför Region
Blekinge. Klicka inte på länkar eller öppna bilagor om du inte känner igen
avsändaren och vet att innehållet är säkert.

Till Region Blekinge,

Med hänvisning till den nya öppna datalag som trädde i kraft den 1 augusti
2022 (lag 2022:818) önskar jag begära ut data för vidareutnyttjande.

Den data som jag begär ut för vidareutnyttjande är grundläggande
information om leverantörsfakturor, från er leverantörsreskontra. Jag vill
vara tydlig med att jag inte efterfrågar de enskilda fakturorna utan
endast grundläggande information om dessa enligt följande:

Verifikationsnummer,
Leverantörens namn,
Leverantörens organisationsnummer,
Ert kontonummer,
Kontobeskrivning,
Totalt belopp,
Registreringsdatum,
Förvaltning (köparen),
Fakturanummer.

Jag önskar få tillgång till denna data för september månad 2022 i ett
CSV-format (kommaseparerad fil). Enligt öppna datalagen ska min begäran
besvaras inom fyra (4) veckor.

Idag finns det flera kommuner som publicerar denna information som öppna
data. Dessa är Göteborg, Lidingö, Södertälje och Umeå. Även Myndigheten
för digital förvaltning, DIGG, publicerar denna data öppet. Om ni vill ta
del av hur deras datafiler ser ut så hänvisar jag er till
[2]https://www.dataportal.se, sök på ’leverantörsfakturor’.

För er kännedom har DIGG tagit fram en vägledning till offentliga
myndigheter, som beskriver hur en begäran om vidareutnyttjande av data bör
besvaras;
[3]https://www.digg.se/kunskap-och-stod/opp...

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,
Jonas Bränning

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818)
om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data
[4]https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och
pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar
till denna begäran:
[Registrators #1900 e-postadress]

Är [Region Blekinge e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt
Offentlighetsprincipen till Region Blekinge? Om så är fallet, kontakta oss
genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
[5]https://handlingar.se/change_request/new...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:
[6]https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://www.regionblekinge.se/
2. https://www.dataportal.se/
3. https://www.digg.se/kunskap-och-stod/opp...
4. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...
5. https://handlingar.se/change_request/new...
6. https://handlingar.se/help/officers

Bondesson, Björn, Region Blekinge

2 Attachments

Hej Jonas

 

Bifogar två dokument som jag tror besvarar din förfrågan.

 

Om inte får du höra av dig så får jag ser hur jag komplettera
informationen.

 

Björn

 

Björn Bondesson

Avdelningschef Redovisningsavdelningen

Enheten för Verksamhetsstöd

Regionservice

 

Från: Region Blekinge <[Region Blekinge e-postadress för begäran om allmän handling]>
Skickat: den 25 maj 2023 11:50
Till: Bondesson, Björn <[e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Leverantörsreskontra för
september 2022

 

 

 

════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Från: Jonas Bränning <[1][Registrators #1900 e-postadress]>
Skickat: den 25 maj 2023 11:00
Till: Region Blekinge
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Leverantörsreskontra för
september 2022

 

Varning:Det här e-postmeddelandet kommer från en avsändare utanför Region
Blekinge. Klicka inte på länkar eller öppna bilagor om du inte känner igen
avsändaren och vet att innehållet är säkert.

Till Region Blekinge,

Med hänvisning till den nya öppna datalag som trädde i kraft den 1 augusti
2022 (lag 2022:818) önskar jag begära ut data för vidareutnyttjande.

Den data som jag begär ut för vidareutnyttjande är grundläggande
information om leverantörsfakturor, från er leverantörsreskontra. Jag vill
vara tydlig med att jag inte efterfrågar de enskilda fakturorna utan
endast grundläggande information om dessa enligt följande:

Verifikationsnummer,
Leverantörens namn,
Leverantörens organisationsnummer,
Ert kontonummer,
Kontobeskrivning,
Totalt belopp,
Registreringsdatum,
Förvaltning (köparen),
Fakturanummer.

Jag önskar få tillgång till denna data för september månad 2022 i ett
CSV-format (kommaseparerad fil). Enligt öppna datalagen ska min begäran
besvaras inom fyra (4) veckor.

Idag finns det flera kommuner som publicerar denna information som öppna
data. Dessa är Göteborg, Lidingö, Södertälje och Umeå. Även Myndigheten
för digital förvaltning, DIGG, publicerar denna data öppet. Om ni vill ta
del av hur deras datafiler ser ut så hänvisar jag er till
[2]https://www.dataportal.se, sök på ’leverantörsfakturor’.

För er kännedom har DIGG tagit fram en vägledning till offentliga
myndigheter, som beskriver hur en begäran om vidareutnyttjande av data bör
besvaras;
[3]https://www.digg.se/kunskap-och-stod/opp...

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,
Jonas Bränning

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818)
om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data
[4]https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och
pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar
till denna begäran:
[5][Registrators #1900 e-postadress]

Är [6][Region Blekinge e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt
Offentlighetsprincipen till Region Blekinge? Om så är fallet, kontakta oss
genom detta formulär eller uppmärksamma det till [7][e-postadress]:
[8]https://handlingar.se/change_request/new...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:
[9]https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[Registrators #1900 e-postadress]
2. https://www.dataportal.se/
3. https://www.digg.se/kunskap-och-stod/opp...
4. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...
5. mailto:[Registrators #1900 e-postadress]
6. mailto:[Region Blekinge e-postadress för begäran om allmän handling]
7. mailto:[e-postadress]
8. https://handlingar.se/change_request/new...
9. https://handlingar.se/help/officers

Jonas Bränning

Till Bondesson, Björn,

Hej,

Tack för filerna, men jag kan inte se vilken förvaltning som köpt produkter och tjänster i filen. Kan du vara snäll och komplettera filen med den informationen.

Jag tackar för leverantörsregistret, men det har jag egentligen ingen användning för i detta skede.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänliga hälsningar,
Jonas Bränning

Bondesson, Björn, Region Blekinge

Hej Jonas

Ursäkta lite sent svar.

Vi kan inte från det registret få med information om vilken förvaltning som avses utan det måste i så fall ske på annat sätt.

Då får du inte i en reskontran utan på annat sätt.

Björn

Björn Bondesson
Avdelningschef Redovisningsavdelningen
Enheten för Verksamhetsstöd
Regionservice

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Jonas Bränning <[Registrators #1900 e-postadress]>
Skickat: den 26 maj 2023 15:12
Till: Bondesson, Björn <[e-postadress]>
Ämne: Re: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Leverantörsreskontra för september 2022

Varning:Det här e-postmeddelandet kommer från en avsändare utanför Region Blekinge. Klicka inte på länkar eller öppna bilagor om du inte känner igen avsändaren och vet att innehållet är säkert.

Till Bondesson, Björn,

Hej,

Tack för filerna, men jag kan inte se vilken förvaltning som köpt produkter och tjänster i filen. Kan du vara snäll och komplettera filen med den informationen.

Jag tackar för leverantörsregistret, men det har jag egentligen ingen användning för i detta skede.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänliga hälsningar,
Jonas Bränning

show quoted sections

Till Bondesson, Björn,

Oket, men finns det inget register som innehåller en koppling mellan kostnadsställe och förvaltningens namn i klartext? I sådana fall tar jag gärna emot den informationen så att jag kan mappa filerna mot varandra.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänliga hälsningar,
Jonas Bränning

Till Bondesson, Björn,

Jag kan inte se att ni svarat på min sista förfrågan. Nu har det gått 4 veckor sedan jag begärde ut denna data och skulle uppskatta skyndsam hantering och svar.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänliga hälsningar,
Jonas Bränning

Bondesson, Björn, Region Blekinge

Hej Jonas

Vi håller på att försöka få fram ngt som du kan använda - jag återkommer under nästa vecka

Trevlig midsommar

Björn

Björn Bondesson
Avdelningschef Redovisningsavdelningen
Enheten för Verksamhetsstöd
Regionservice

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Jonas Bränning <[Registrators #1900 e-postadress]>
Skickat: den 15 juni 2023 20:03
Till: Bondesson, Björn <[e-postadress]>
Ämne: Re: Sv: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Leverantörsreskontra för september 2022

Varning:Det här e-postmeddelandet kommer från en avsändare utanför Region Blekinge. Klicka inte på länkar eller öppna bilagor om du inte känner igen avsändaren och vet att innehållet är säkert.

Till Bondesson, Björn,

Jag kan inte se att ni svarat på min sista förfrågan. Nu har det gått 4 veckor sedan jag begärde ut denna data och skulle uppskatta skyndsam hantering och svar.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänliga hälsningar,
Jonas Bränning

show quoted sections

Till Bondesson, Björn,

Tack, det uppskattar jag.

Önskar dig oxå en trevlig midsommar

Med vänliga hälsningar,
Jonas Bränning