Leverantörsreskontra för december 2022

Fredrik made this Freedom of Information request to Stockholm city

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

The request is waiting for clarification. If you are Fredrik, please sign in to send a follow up message.

Till Stockholms stad,

Med hänvisning till den nya öppna datalag som trädde i kraft den 1 augusti 2022 (lag 2022:818) önskar jag begära ut data för vidareutnyttjande.

Den data som jag önskar begära ut för vidareutnyttjande är grundläggande information om leverantörsfakturor, från er leverantörsreskontra. Jag vill vara tydlig med att jag inte efterfrågar de enskilda fakturorna utan endast grundläggande information om dessa enligt följande;

Verifikationsnummer,
Leverantörens namn,
Leverantörens organisationsnummer,
Ert kontonummer,
Kontobeskrivning,
Totalt belopp,
Totalt belopp ex moms,
Fakturadatum,
Förfallodatum,
Bankgironummer,
Plusgironummer,
Leveransaddress,
Registreringsdatum,
Förvaltning (köparen),
Fakturanummer.

Jag önskar få tillgång till denna data för augusti månad 2022 i ett CSV-format (kommaseparerad fil).

Enligt öppna datalagen ska vår begäran besvaras inom fyra (4) veckor från min begäran. Det finns även möjlighet att förlänga er svarstid med fyra (4) veckor om det finns särskilda skäl.

Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, publicerar denna data öppet. Om ni vill ta del av hur deras datafiler ser ut så hänvisar jag till www.dataportal.se, sök på ’leverantörsfakturor’.

För er kännedom har DIGG tagit fram en vägledning till offentliga myndigheter, som beskriver hur en begäran om vidareutnyttjande av data bör besvaras;
https://www.digg.se/kunskap-och-stod/opp...

Jag vet att de flesta myndigheter lämnar ut leverantörsreskontra i digital form till företagen Dagens Samhälle Insikt och Tendium. Med tanke på likabehandlingskravet i 1 kap. 9 § regeringsformen förutsätter jag att även jag kan få detta utdrag i digital form.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Fredrik Schlyter

Funktion Kommunstyrelsen, Stockholm city

Hej,

din begäran är vidarebefordrad till Finansavdelningen.

Vänliga hälsningar
Registraturet

Stadsledningskontoret
Juridiska avdelningen - KF/KS kansli
Stadshuset, 105 35 Stockholm
E-post: [Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling]
 
Information om behandling av personuppgifter
Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag
som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig.
På stockholm.se/dataskydd hittar du information om stadens behandling
av personuppgifter.

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Fredrik <[Registrators #1784 e-postadress]>
Skickat: den 21 mars 2023 10:59
Till: Funktion Kommunstyrelsen <[Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Leverantörsreskontra för december 2022

Detta e-postmeddelande kommer från en extern avsändare. Klicka inte på länkar och öppna inte bilagor om du inte känner igen avsändaren och vet att innehållet är säkert.

Till Stockholms stad,

Med hänvisning till den nya öppna datalag som trädde i kraft den 1 augusti 2022 (lag 2022:818) önskar jag begära ut data för vidareutnyttjande.

Den data som jag önskar begära ut för vidareutnyttjande är grundläggande information om leverantörsfakturor, från er leverantörsreskontra. Jag vill vara tydlig med att jag inte efterfrågar de enskilda fakturorna utan endast grundläggande information om dessa enligt följande;

Verifikationsnummer,

Leverantörens namn,

Leverantörens organisationsnummer,

Ert kontonummer,

Kontobeskrivning,

Totalt belopp,

Totalt belopp ex moms,

Fakturadatum,

Förfallodatum,

Bankgironummer,

Plusgironummer,

Leveransaddress,

Registreringsdatum,

Förvaltning (köparen),

Fakturanummer.

Jag önskar få tillgång till denna data för augusti månad 2022 i ett CSV-format (kommaseparerad fil).

Enligt öppna datalagen ska vår begäran besvaras inom fyra (4) veckor från min begäran. Det finns även möjlighet att förlänga er svarstid med fyra (4) veckor om det finns särskilda skäl.

Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, publicerar denna data öppet. Om ni vill ta del av hur deras datafiler ser ut så hänvisar jag till www.dataportal.se, sök på ’leverantörsfakturor’.

För er kännedom har DIGG tagit fram en vägledning till offentliga myndigheter, som beskriver hur en begäran om vidareutnyttjande av data bör besvaras;

https://www.digg.se/kunskap-och-stod/opp...

Jag vet att de flesta myndigheter lämnar ut leverantörsreskontra i digital form till företagen Dagens Samhälle Insikt och Tendium. Med tanke på likabehandlingskravet i 1 kap. 9 § regeringsformen förutsätter jag att även jag kan få detta utdrag i digital form.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om

villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Fredrik Schlyter

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #1784 e-postadress]

Är [Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Stockholms stad? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://handlingar.se/change_request/new...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Funktion SLK SLKREDO2, Stockholm city

Hej Fredrik,

Då din begäran avser ett större sökningsarbete kan det komma att ta tid att ta fram handlingarna.
Stockholms stad tar ut en avgift för kopior men vi kan i dagsläget inte svara på vad det kommer att kosta, men det kommer vara mer än 10 sidor och vi kan i dagsläget inte svara på vad det kommer att kosta.

Kostnad för kopior (oavsett digitala kopior eller papperskopior) är följande:
Sida 1-9 gratis
Sidan 10 kostar 50 kronor
Sida 11 och framåt kostar 2 kronor styck.

Vill du fortfarande att vi tar fram handlingarna mot en kostnad?

Med vänliga hälsningar,
Camilla Karlsson
Ekonom
Stadsledningskontoret
Finansavdelningen/Redovisningsenheten
Ragnar Östbergs plan 1, 105 35 Stockholm
start.stockholm

Information om behandling av personuppgifter
Personuppgiftsansvarig inom Stockholms stad är nämnden eller styrelsen för den förvaltning eller
bolag som hanterar personuppgifterna. På start.stockholm/dataskydd hittar du information om
stadens behandling av personuppgifter.

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Funktion SLK Finansavdelningen <[e-postadress]>
Skickat: den 22 mars 2023 13:41
Till: Funktion SLK SLKREDO2 <[e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Leverantörsreskontra för december 2022

Hej,

Kan ni besvara den här?

Mvh Linda

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Funktion Kommunstyrelsen <[Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling]>
Skickat: den 21 mars 2023 13:32
Till: Funktion SLK Finansavdelningen <[e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Leverantörsreskontra för december 2022

Vänliga hälsningar,
Registraturet

Stadsledningskontoret
Juridiska avdelningen - KF/KS kansli
Stadshuset, 105 35 Stockholm
E-post: [Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling]
 
Information om behandling av personuppgifter Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig.
På stockholm.se/dataskydd hittar du information om stadens behandling av personuppgifter.
-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Fredrik <[Registrators #1784 e-postadress]>
Skickat: den 21 mars 2023 10:59
Till: Funktion Kommunstyrelsen <[Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Leverantörsreskontra för december 2022

Detta e-postmeddelande kommer från en extern avsändare. Klicka inte på länkar och öppna inte bilagor om du inte känner igen avsändaren och vet att innehållet är säkert.

Till Stockholms stad,

Med hänvisning till den nya öppna datalag som trädde i kraft den 1 augusti 2022 (lag 2022:818) önskar jag begära ut data för vidareutnyttjande.

Den data som jag önskar begära ut för vidareutnyttjande är grundläggande information om leverantörsfakturor, från er leverantörsreskontra. Jag vill vara tydlig med att jag inte efterfrågar de enskilda fakturorna utan endast grundläggande information om dessa enligt följande;

Verifikationsnummer,

Leverantörens namn,

Leverantörens organisationsnummer,

Ert kontonummer,

Kontobeskrivning,

Totalt belopp,

Totalt belopp ex moms,

Fakturadatum,

Förfallodatum,

Bankgironummer,

Plusgironummer,

Leveransaddress,

Registreringsdatum,

Förvaltning (köparen),

Fakturanummer.

Jag önskar få tillgång till denna data för augusti månad 2022 i ett CSV-format (kommaseparerad fil).

Enligt öppna datalagen ska vår begäran besvaras inom fyra (4) veckor från min begäran. Det finns även möjlighet att förlänga er svarstid med fyra (4) veckor om det finns särskilda skäl.

Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, publicerar denna data öppet. Om ni vill ta del av hur deras datafiler ser ut så hänvisar jag till www.dataportal.se, sök på ’leverantörsfakturor’.

För er kännedom har DIGG tagit fram en vägledning till offentliga myndigheter, som beskriver hur en begäran om vidareutnyttjande av data bör besvaras;

https://www.digg.se/kunskap-och-stod/opp...

Jag vet att de flesta myndigheter lämnar ut leverantörsreskontra i digital form till företagen Dagens Samhälle Insikt och Tendium. Med tanke på likabehandlingskravet i 1 kap. 9 § regeringsformen förutsätter jag att även jag kan få detta utdrag i digital form.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om

villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Fredrik Schlyter

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #1784 e-postadress]

Är [Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Stockholms stad? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://handlingar.se/change_request/new...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------