Kommunens arkivbeskrivning och eller beskrivning av kommunens allmänna handlingar

Elenor made this Freedom of Information request to Österåker municipality as part of a batch sent to 5 authorities

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

The request was successful.

Hej [Authority name]!

Jag skulle vilja begär ut kommunens arkivbeskrivning och eller beskrivning av kommunens allmänna handlingar.

Om den finns på er hemsida så räcker en länk dit.

Hör av er vid funderingar!

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Elenor

Servicecenter Österåker, Österåker municipality

1 Attachment

Hej!

 

Tack för att du kontaktar Österåkers kommun.

 

Det här är ett automatiskt svarsmail.

 

Vi har tagit emot ditt ärende.

Vårt mål är att återkomma med ett svar inom en arbetsdag, längre
handläggningstider kan förekomma.

 

 

Vid kontakt med oss var vänlig uppge ditt ärendenummer [2023SC14634]

 

Svar på många frågor samt information hittar du på våran
webbplats [1]Österåkers kommun

  

-

 

Hi !

 

Thank you for contacting Österåkers kommun, this is an autoreply message.

 

Your enquiry has been registered and we will do our best to get back to
you within one working day.

Longer processing time may occur.                      

 

In further contact please provide your case number [2023SC14634]

 

Answers to frequently asked questions can be found on our website 
[2]Österåkers kommun

 

 

Med vänlig hälsning,

Servicecenter

Österåkers kommun
______________________________________

Österåker - möjligheternas skärgårdskommun
Tel dir 08-540 810 00

E-post [3][e-postadress]
Besök Hackstavägen 22
Post 184 86 Åkersberga
Faktura Österåkers kommun, Box 103, 184 22 Åkersberga

 

De personuppgifter som du lämnar till Österåkers kommun kommer att
behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen. Läs mer om hur Österåkers
kommun behandlar personuppgifter på Österåkers kommuns hemsida.

 

 

 

 

 

References

Visible links
1. http://www.osteraker.se/
2. http://www.osteraker.se/
3. mailto:förnamn[e-postadress]

Kommunarkivet, Österåker municipality

Hej!

 

Tack för din förfrågan.

Österåkers kommun har olika arkivbeskrivningar och
dokumenthanteringsplaner för de respektive styrelserna/nämnderna, är det
någon speciell styrelse eller nämnd som du vill begära ut från eller vill
du ha samtliga?

 

Vänlig hälsning

Annika Hedlund
Kommunarkivarie
Österåkers kommun, Avdelningen för Juridik och Administration,
Kommunkansliet
______________________________________

Österåker – möjligheternas skärgårdskommun
Direktnummer 08-540 815 11
Servicecenter 08-540 810 00
E-post [1][e-postadress]
Besök Hackstavägen 22
Post 184 86 Åkersberga
Faktura Österåkers kommun, Box 103, 184 22 Åkersberga
Webb [2]osteraker.se

 

De personuppgifter som du lämnar till Österåkers kommun kommer att
behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen. Läs mer om hur Österåkers
kommun behandlar personuppgifter på [3]www.osteraker.se/personuppgifter

 

Från: ServiceCenter <[e-postadress]>
Skickat: den 4 maj 2023 08:55
Till: Kommunarkivet <[e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunens
arkivbeskrivning och eller beskrivning av kommunens allmänna handlingar

 

Från: Elenor <[4][Registrators #1824 e-postadress]>
Skickat: den 3 maj 2023 20:10
Till: Offentlighetsprincipen förfrågningar vid Österåkers kommun
<[5][Österåkers kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunens arkivbeskrivning
och eller beskrivning av kommunens allmänna handlingar

Hej [Authority name]!

Jag skulle vilja begär ut kommunens arkivbeskrivning och eller beskrivning
av kommunens allmänna handlingar.

Om den finns på er hemsida så räcker en länk dit.

Hör av er vid funderingar!

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Elenor

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818)
om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data
[6]https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och
pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar
till denna begäran:
[7][Registrators #1824 e-postadress]

Är [8][Österåkers kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt
Offentlighetsprincipen till Österåkers kommun? Om så är fallet, kontakta
oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till
[9][e-postadress]:
[10]https://handlingar.se/change_request/new...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:
[11]https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
2. http://www.osteraker.se/
3. http://www.osteraker.se/personuppgifter
4. mailto:[Registrators #1824 e-postadress]
5. mailto:[Österåkers kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
6. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...
7. mailto:[Registrators #1824 e-postadress]
8. mailto:[Österåkers kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
9. mailto:[e-postadress]
10. https://handlingar.se/change_request/new...
11. https://handlingar.se/help/officers

Hej,

Förstår!
Jag kan gärna ta del av samtliga!

Med vänliga hälsningar,

Elenor

Kommunarkivet, Österåker municipality

1 Attachment

Hej igen!

Det är ganska många dokument så är tvungen att skicka dem i komprimerad mapp, skickar först arkivbeskrivningarna till dig.

Vänlig hälsning
Annika Hedlund
Kommunarkivarie
Österåkers kommun, Avdelningen för Juridik och Administration, Kommunkansliet
______________________________________
Österåker – möjligheternas skärgårdskommun
Direktnummer 08-540 815 11
Servicecenter 08-540 810 00
E-post [e-postadress]
Besök Hackstavägen 22
Post 184 86 Åkersberga
Faktura Österåkers kommun, Box 103, 184 22 Åkersberga
Webb osteraker.se

De personuppgifter som du lämnar till Österåkers kommun kommer att behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen. Läs mer om hur Österåkers kommun behandlar personuppgifter på www.osteraker.se/personuppgifter

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elenor <[Registrators #1824 e-postadress]>
Skickat: den 4 maj 2023 09:28
Till: Kommunarkivet <[e-postadress]>
Ämne: Re: SV: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunens arkivbeskrivning och eller beskrivning av kommunens allmänna handlingar

Hej,

Förstår!

Jag kan gärna ta del av samtliga!

Med vänliga hälsningar,

Elenor

show quoted sections

Kommunarkivet, Österåker municipality

1 Attachment

  • Attachment

    Dokumenthanteringsplaner.zip

    1.5M Download

Hej igen!

Skickar del två som är dokumenthanteringsplanerna (de aktuella).
Det skedde en stor omorganisation efter det allmänna valet så det finns nämnder som inte har hunnit fastställa sin arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan och därför "fattas" det från vissa nämnder, bara så du vet.
Hoppas mapparna går att öppna, annars får du återkomma.

Vänlig hälsning
Annika Hedlund
Kommunarkivarie
Österåkers kommun, Avdelningen för Juridik och Administration, Kommunkansliet
______________________________________
Österåker – möjligheternas skärgårdskommun
Direktnummer 08-540 815 11
Servicecenter 08-540 810 00
E-post [e-postadress]
Besök Hackstavägen 22
Post 184 86 Åkersberga
Faktura Österåkers kommun, Box 103, 184 22 Åkersberga
Webb osteraker.se

De personuppgifter som du lämnar till Österåkers kommun kommer att behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen. Läs mer om hur Österåkers kommun behandlar personuppgifter på www.osteraker.se/personuppgifter

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elenor <[Registrators #1824 e-postadress]>
Skickat: den 4 maj 2023 09:28
Till: Kommunarkivet <[e-postadress]>
Ämne: Re: SV: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunens arkivbeskrivning och eller beskrivning av kommunens allmänna handlingar

Hej,

Förstår!

Jag kan gärna ta del av samtliga!

Med vänliga hälsningar,

Elenor

show quoted sections