Uppenbar Pseudonym

Till Institutet för språk och folkminnen,

Ni har valt att dela termer som öppen data i formatet NTRF.

Jag hittar tyvärr inga bibliotek eller kod för att arbeta med detta format.

Min gissning är att det finns hos er och att ni skulle kunna dela det öppet om ni bara blir tillfrågade.

Jag undrar därför om ni skulle vilja dela kod för att läsa NTRF?

Om inte så gissar jag att användningen av er öppna data kommer bli nära noll. Dvs värdelöst. Kod borde finnas nånstans eftersom era medarbetare på länken nedan pratar om konvertering.

Jag önskar att ni gör det enkelt för mig som datakonsument att konsumera er data. Tip: byta gärna till ett format som är lätt att läsa (xml, json eller liknande).

Bakgrund:
https://aclanthology.org/2022.term-1.3.pdf

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

SOF Registrator,

Hej,

Din begäran har fått dnr 15-24/0673. Vi återkommer så snart som möjligt.

Vänliga hälsningar
Registrator
Institutet för språk och folkminnen

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Uppenbar Pseudonym <[Registrators #2172 e-postadress]>
Skickat: den 25 mars 2024 08:03
Till: SOF Registrator <[e-postadress]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kod för parsing av

Till Institutet för språk och folkminnen,

Ni har valt att dela termer som öppen data i formatet NTRF.

Jag hittar tyvärr inga bibliotek eller kod för att arbeta med detta format.

Min gissning är att det finns hos er och att ni skulle kunna dela det öppet om ni bara blir tillfrågade.

Jag undrar därför om ni skulle vilja dela kod för att läsa NTRF?

Om inte så gissar jag att användningen av er öppna data kommer bli nära noll. Dvs värdelöst. Kod borde finnas nånstans eftersom era medarbetare på länken nedan pratar om konvertering.

Jag önskar att ni gör det enkelt för mig som datakonsument att konsumera er data. Tip: byta gärna till ett format som är lätt att läsa (xml, json eller liknande).

Bakgrund:
https://aclanthology.org/2022.term-1.3.pdf

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #2172 e-postadress]

Är [ISOF e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Institutet för språk och folkminnen? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://handlingar.se/change_request/new...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

VARNING: Klicka inte på länkar och öppna inte bilagor om du inte känner igen avsändaren och vet att innehållet är säkert.
CAUTION: Do not click on links or open attachments unless you recognise the sender and know the content is safe.

SOF Registrator,

Hej,

Via länkarna nedan kan du nu komma åt kod som hjälper dig att läsa formaten.

https://github.com/sprakradet/tbx-conver...

https://github.com/sprakradet/rikstermba...

Vänliga hälsningar

Per-Anders Pennlöv
IT-arkivarie

Institutet för språk och folkminnen (Isof)
Direkt: 070-1880930 | Växel: 0200-28 33 33 | www.isof.se

När du skickar e-post till Isof innebär det att vi behandlar dina personuppgifter. Läs mer om hur Isof behandlar personuppgifter.

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Uppenbar Pseudonym <[Registrators #2172 e-postadress]>
Skickat: den 25 mars 2024 08:03
Till: SOF Registrator <[e-postadress]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kod för parsing av

Till Institutet för språk och folkminnen,

Ni har valt att dela termer som öppen data i formatet NTRF.

Jag hittar tyvärr inga bibliotek eller kod för att arbeta med detta format.

Min gissning är att det finns hos er och att ni skulle kunna dela det öppet om ni bara blir tillfrågade.

Jag undrar därför om ni skulle vilja dela kod för att läsa NTRF?

Om inte så gissar jag att användningen av er öppna data kommer bli nära noll. Dvs värdelöst. Kod borde finnas nånstans eftersom era medarbetare på länken nedan pratar om konvertering.

Jag önskar att ni gör det enkelt för mig som datakonsument att konsumera er data. Tip: byta gärna till ett format som är lätt att läsa (xml, json eller liknande).

Bakgrund:
https://aclanthology.org/2022.term-1.3.pdf

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #2172 e-postadress]

Är [ISOF e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Institutet för språk och folkminnen? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://handlingar.se/change_request/new...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

VARNING: Klicka inte på länkar och öppna inte bilagor om du inte känner igen avsändaren och vet att innehållet är säkert.
CAUTION: Do not click on links or open attachments unless you recognise the sender and know the content is safe.