Intern revision och riskanalys

Uppenbar Pseudonym made this Freedom of Information request to Social Insurance

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

The request was successful.

Till Försäkringskassan,

Jag önskar veta vem som är överst ansvarig för er internrevision och kontaktinformation till hen samt begära ut er riskanalys, revisionsplan och åtgärdsplan enligt https://www.esv.se/press-och-publicerat/... och https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och...

Jag önskar även kontaktinformation till chefen på enheten som handlägger SGI-ärenden.

Bakgrund:
Jag ringde er växel idag och bad att få prata med någon hos er som jobbar med internrevision eftersom att jag upplevt brister i er handläggning av SGI och era medarbetare verkar inte kunna motivera sina beslut utifrån era egna föreskrifter vad jag kan se.

Växeln visste inte riktigt vart de skulle koppla mig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

Andersson Catharina (4110), Social Insurance

1 Attachment

Hej!
Bifogar handling enigt begäran samt kontaktuppgift till chef för verksamhetsområde sjukpenninggrundande inkomst. Chefen heter Andreas Stjernberg och har mejladress [e-postadress]

Med vänlig hälsning

Försäkringskassan
Catharina Andersson
GD/ÖD-Assistent
GD-staben
Besöksadress; LM Ericssons väg 30, Hägersten
103 51 Stockholm
Växel: 08-786 90 00
www.forsakringskassan.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Uppenbar Pseudonym <[Registrators #2093 e-postadress]>
Skickat: den 22 december 2023 00:58
Till: Försäkringskassan Huvudkontoret <forsakringskassan[Försäkringskassan e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Intern revision och riskanalys

Till Försäkringskassan,

Jag önskar veta vem som är överst ansvarig för er internrevision och kontaktinformation till hen samt begära ut er riskanalys, revisionsplan och åtgärdsplan enligt https://www.esv.se/press-och-publicerat/... och https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och...

Jag önskar även kontaktinformation till chefen på enheten som handlägger SGI-ärenden.

Bakgrund:
Jag ringde er växel idag och bad att få prata med någon hos er som jobbar med internrevision eftersom att jag upplevt brister i er handläggning av SGI och era medarbetare verkar inte kunna motivera sina beslut utifrån era egna föreskrifter vad jag kan se.

Växeln visste inte riktigt vart de skulle koppla mig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #2093 e-postadress]

Är [Försäkringskassan e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Försäkringskassan? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://handlingar.se/change_request/new...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------