Handlingar om projektet Svenska dagstidningar

Uppenbar Pseudonym made this Freedom of Information request to Royal Library

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

The request was successful.

Uppenbar Pseudonym

Till Kungliga biblioteket,

Bakgrund:
"Utvecklingsgruppen för Svenska dagstidningar har ett nära samarbete med Libris XL-teamet och jobbar efter 5 star data

Produktägare, backlogg m. m. finns."
Framgår det här https://feedback.blogg.kb.se/forums/topi...

Jag vill veta vem som är med i gruppen och deras cv och meriter. Gärna länkar till LinkedIn också om de finns där.

Jag vill gärna ha ut all projektdokumentation också.

Om en webbplats finns för projektet vill jag gärna ha länk till den.
Om pressmeddelanden finns vill jag gärna ha länkar till dem.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

Kungliga Biblioteket Publik Verksamhet, Royal Library

Ett nytt ärende med ID: PUB0054686 och ämne: begäran enligt
Offentlighetsprincipen - Handlingar om projektet Svenska
dagstidningar  har registrerats.

 

Till Kungliga biblioteket,

Bakgrund:
"Utvecklingsgruppen för Svenska dagstidningar har ett nära samarbete med
Libris XL-teamet och jobbar efter 5 star data

Produktägare, backlogg m. m. finns."
Framgår det här https://feedback.blogg.kb.se/forums/topi...

Jag vill veta vem som är med i gruppen och deras cv och meriter. Gärna
länkar till LinkedIn också om de finns där.

Jag vill gärna ha ut all projektdokumentation också.

Om en webbplats finns för projektet vill jag gärna ha länk till den.
Om pressmeddelanden finns vill jag gärna ha länkar till dem.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818)
om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och
pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar
till denna begäran:
[Registrators #2006 e-postadress]

Är [KB e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till
Kungliga biblioteket? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär
eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://handlingar.se/change_request/new...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

-------------------------------------------------------------------

 

-----

Kungliga biblioteket

Box 5039

102 41 Stockholm

Besöksadress: Humlegården, Stockholm

Telefon: 010-709 30 30

 

E-post: [1][KB e-postadress för begäran om allmän handling]

Webb: [2]www.kb.se

References

Visible links
1. mailto:[KB e-postadress för begäran om allmän handling]
2. http://www.kb.se/

Kungl biblioteket, Royal Library

3 Attachments

Hej,

 

Se bifogat, enligt önskemål, projektdokumentation för Tidningsprojektet.
Någon webbplats för projektet finns inte men tjänsten nås här
[1]https://tidningar.kb.se/ och betan här [2]https://tidningar-beta.kb.se/

 

Länk till pressmeddelande
[3]https://www.mynewsdesk.com/se/kungliga_b...

 

Angående namnen på de personer som deltar i utvecklingsarbetet för
tjänsten så finns inga allmänna handlingar som specificerar detta. Det är
ett arbete där många personer ingår som är utspridda över hela
organisationen.

 

Har du frågor är du välkommen att ställa dem till Maria Kadesjö på
[4][e-postadress]

 

Kungliga biblioteket

Box 5039, 102 41 Stockholm

Besöksadress: Humlegårdsgatan 26, Stockholm
[5]KB Logo
0107093000

[e-postadress]

[6]www.kb.se

 

 

 

 

Från: PublikVerksamhet Kundsupport <[e-postadress]>
Skickat: den 5 oktober 2023 09:12
Till: Kungl biblioteket <[e-postadress]>
Ämne: KBID: PUB0054686 - begäran enligt Offentlighetsprincipen -
Handlingar om projektet Svenska dagstidningar

 

E-post till tredje part

Skapad:  2023-10-05 08:50:04

Skickat av: [7][Registrators #2006 e-postadress]

Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Handlingar om projektet
Svenska dagstidningar

Beskrivning:

 

Till Kungliga biblioteket,

Bakgrund:
"Utvecklingsgruppen för Svenska dagstidningar har ett nära samarbete med
Libris XL-teamet och jobbar efter 5 star data

Produktägare, backlogg m. m. finns."
Framgår det här [8]https://feedback.blogg.kb.se/forums/topi...

Jag vill veta vem som är med i gruppen och deras cv och meriter. Gärna
länkar till LinkedIn också om de finns där.

Jag vill gärna ha ut all projektdokumentation också.

Om en webbplats finns för projektet vill jag gärna ha länk till den.
Om pressmeddelanden finns vill jag gärna ha länkar till dem.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818)
om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data
[9]https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och
pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar
till denna begäran:
[10][Registrators #2006 e-postadress]

Är [11][KB e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till
Kungliga biblioteket? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär
eller uppmärksamma det till [12][e-postadress]:
[13]https://handlingar.se/change_request/new...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:
[14]https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

-------------------------------------------------------------------

 

 

References

Visible links
1. https://tidningar.kb.se/
2. https://tidningar-beta.kb.se/
3. https://www.mynewsdesk.com/se/kungliga_b...
4. mailto:[e-postadress]
5. https://www.kb.se/
6. https://www.kb.se/
7. mailto:[Registrators #2006 e-postadress]
8. https://feedback.blogg.kb.se/forums/topi...
9. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...
10. mailto:[Registrators #2006 e-postadress]
11. mailto:[KB e-postadress för begäran om allmän handling]
12. mailto:[e-postadress]
13. https://handlingar.se/change_request/new...
14. https://handlingar.se/help/officers