Data om navigationsvarningsområden

Uppenbar Pseudonym made this Freedom of Information request to Swedish Maritime Administration

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Swedish Maritime Administration did not have the information requested.

Uppenbar Pseudonym

Till Sjöfartsverket,

Jag skulle vilja ta del av data i CC0 på alla områden som omnämns på https://navvarn.sjofartsverket.se/Naviga...

Jag vill gärna ha datan i maskinläsbar form om det går, tex csv

Jag vill gärna ha ett beständigt id eller länk till varje område om sådan finns.

Om området är närmare definierat tex geometrisk vill jag gärna ha det som geojson.

Om områdena är fastställda i någon typ av officiellt dokument vill jag gärna veta vilket och begära ut det också eller få en länk till det om det finns.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

Swedish Maritime Administration

Detta är ett automatiskt svar som bekräftar mottagandet av ditt e-brev
till Sjöfartsverket.

Vi kommer att ta hand om ditt ärende/din förfrågan snarast möjligt.

Hälsningar

Sjöfartsverket

 

This is an autogenerated reply confirming receipt of your e-mail to the
Maritime Administration .

We will take care of your inquiry as soon as possible.

Regards

Maritime Administration

Sjöfartsverket behandlar personuppgifter i enlighet med
Dataskyddsförordningen (GDPR) och Dataskyddslagen.

Läs mer på
[1]http://www.sjofartsverket.se/gdpr

References

Visible links
1. http://www.sjofartsverket.se/gdpr

Swedish Maritime Administration

Hej,

Sjöfartsverket har tagit emot din förfrågan. Myndigheten har uppfattat dig som att du i huvudsak vill vidareutnyttja data från den offentliga förvaltningen och inte att din begäran gäller allmänna handlingar. För det fall vi har missförstått dig så är du välkommen att rätta oss så handlägger vi din begäran som en begäran om allmän handling så snart vi kan.

Jag skulle vilja ta del av data i CC0 på alla områden som omnämns på https://navvarn.sjofartsverket.se/Naviga...

Som utgångspunkt vill Sjöfartsverket framhålla att myndigheten idag inte tillhandahåller någon data licensierat som Creative Commons 0. Med det sagt kan myndigheten tyvärr inte avgöra om informationen som du eftersöker är en allmän handling eller hur den kan tillhandahållas, vänligen utveckla vilken information som du eftersöker om de olika områdena så skulle det underlätta för myndigheten att hantera din begäran.

Jag vill gärna ha datan i maskinläsbar form om det går, tex csv

Eftersom vi inte vet vilken information som du eftersöker finns ingen möjlighet för myndigheten att avgöra om en sådan handling kan tillhandahållas i ett visst format.

Jag vill gärna ha ett beständigt id eller länk till varje område om sådan finns.

Sjöfartsverket ber dig att komplettera din begäran med information om vad för länk eller ID som du eftersöker.

Om området är närmare definierat tex geometrisk vill jag gärna ha det som geojson.

Det finns inga geometrier som är allmän handling avseende detta.

Om områdena är fastställda i någon typ av officiellt dokument vill jag gärna veta vilket och begära ut det också eller få en länk till det om det finns.

Världens havsområden delas in och namnsätts genom den internationella standarden IHO S-23, se https://iho.int/uploads/user/pubs/standa.... Observera att inte Sjöfartsverket ansvarar för detta just dokument. Om du vill att myndigheten ska efterforska något dokument internt så är du givetvis välkommen att höra av dig.

Med vänlig hälsning
Sjöfartsverket

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Uppenbar Pseudonym <mailto:[Registrators #1830 e-postadress]>
Skickat: den 15 maj 2023 10:23
Till: Registratur <mailto:[Sjöfartsverket e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Data om navigationsvarningsområden

Till Sjöfartsverket,

Jag skulle vilja ta del av data i CC0 på alla områden som omnämns på https://navvarn.sjofartsverket.se/Naviga...

Jag vill gärna ha datan i maskinläsbar form om det går, tex csv

Jag vill gärna ha ett beständigt id eller länk till varje område om sådan finns.

Om området är närmare definierat tex geometrisk vill jag gärna ha det som geojson.

Om områdena är fastställda i någon typ av officiellt dokument vill jag gärna veta vilket och begära ut det också eller få en länk till det om det finns.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om

villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

mailto:[Registrators #1830 e-postadress]

Är mailto:[Sjöfartsverket e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Sjöfartsverket? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till mailto:[e-postadress]:

https://handlingar.se/change_request/new...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Sjöfartsverket behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR) och Dataskyddslagen.

Läs mer på
http://www.sjofartsverket.se/gdpr

Uppenbar Pseudonym

Till Sjöfartsverket,

Jag skulle vilja se en öppen maskinläsbar datamängd för varenda område eller begrepp som ni använder på hela myndigheten så jag kan begripa mig på allt ni gör via AI/ML

Jag skulle vilja att ni delar nivå 5 data om er själva så jag kan länka till er från Wikidata.

Ni verkar i dagsläget väldigt långt från detta och när jag som i denna begäran ber om en mindre mängd data om vad ni menar när ni skriver "navigationsområde" eller "Övriga inlandsfarvatten" då hänvisar ni till en gammal pdf där områdena inte entydigt definieras tex i geojson så alla vet exakt på millimetern vilket område vi pratar om och där det helt saknas strukturad eller länkad metadata. 🤷‍♂️

Hur kommer vi vidare? Är det någon hos er som är ansvarig för öppna data som jag kan få namnet på och kontakta?

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

Swedish Maritime Administration

Detta är ett automatiskt svar som bekräftar mottagandet av ditt e-brev
till Sjöfartsverket.

Vi kommer att ta hand om ditt ärende/din förfrågan snarast möjligt.

Hälsningar

Sjöfartsverket

 

This is an autogenerated reply confirming receipt of your e-mail to the
Maritime Administration .

We will take care of your inquiry as soon as possible.

Regards

Maritime Administration

Sjöfartsverket behandlar personuppgifter i enlighet med
Dataskyddsförordningen (GDPR) och Dataskyddslagen.

Läs mer på
[1]http://www.sjofartsverket.se/gdpr

References

Visible links
1. http://www.sjofartsverket.se/gdpr

Swedish Maritime Administration

Hej,

 

Sjöfartsverket tillhandahåller utvald sjögeografisk information, delvis
gentemot avgift. Om du vill ta del av denna kan du kontakta kundtjänst
Sjögeografi på tel. 010-478 58 10 eller genom e-post till
[1][e-postadress]. Det finns ingen person på myndigheten som har
ett uttalat ansvar för öppen data.

 

Sjöfartsverket använder inte begreppet ”Nivå 5” och kan inte använda
termen som en utgångspunkt för att söka information.

 

Det framgår inte av din begäran vilken information om områdena som du
eftersöker. Den som begär ut en allmän handling måste precisera vilken
handling det är fråga om så att myndigheten kan ta fram handlingen.
Sjöfartsverket måste kunna identifiera den handling du eftersöker genom de
uppgifter som du lämnar till oss. Det finns ingen möjlighet för
myndigheten att identifiera vad för handling som du eftersöker baserat på
de uppgifter som du har lämnat.

 

Med vänlig hälsning,

Sjöfartsverket

 

 

 

 

-----Ursprungligt meddelande-----

Från: Uppenbar Pseudonym <[2][Registrators #1830 e-postadress]>

Skickat: den 20 maj 2023 09:03

Till: Registratur <[3][Sjöfartsverket e-postadress för begäran om allmän handling]>

Ämne: Re: SV: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Data om
navigationsvarningsområden

 

Till Sjöfartsverket,

 

Jag skulle vilja se en öppen maskinläsbar datamängd för varenda område
eller begrepp som ni använder på hela myndigheten så jag kan begripa mig
på allt ni gör via AI/ML

 

Jag skulle vilja att ni delar nivå 5 data om er själva så jag kan länka
till er från Wikidata.

 

Ni verkar i dagsläget väldigt långt från detta och när jag som i denna
begäran ber om en mindre mängd data om vad ni menar när ni skriver
"navigationsområde" eller "Övriga inlandsfarvatten" då hänvisar ni till en
gammal pdf där områdena inte entydigt definieras tex i geojson så alla vet
exakt på millimetern vilket område vi pratar om och där det helt saknas
strukturad eller länkad metadata. 🤷‍♂️

 

Hur kommer vi vidare? Är det någon hos er som är ansvarig för öppna data
som jag kan få namnet på och kontakta?

 

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

 

Med vänlig hälsning,

 

Uppenbar Pseudonym

 

show quoted sections