Begäran om öppna data om parkeringsområden och alla trafikföreskrifter som omhandlar parkering

Uppenbar Pseudonym made this Freedom of Information request to Sollentuna municipality

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Response to this request is long overdue. By law, under all circumstances, Sollentuna municipality should have responded by now (details). You can complain by requesting an internal review.

Uppenbar Pseudonym

Till Sollentuna kommun,

I ett tidigare ärende lämnade ni ut ett antal parkeringszoner https://handlingar.se/request/oppna_data...

Tyvärr ger dessa ingenlunda en heltäckande bild av var jag får parkera i kommunen, hur länge jag max får parkera samt vilka id som finns på de olika zoner. Det utlämnade är således i princip värdelöst för syftet som nämns nedan.

I appen EasyPark finns massor med områden/zoner som saknas i datamängden ni lämnade ut. Tex området med id: 9036 och namnet Rösjöbadet. Där finns även en not om att det är nattförbud. Jag vill ha all sådan information som strukturerade öppna data.

Jag skulle därför vilja ha:
* all data som lämnats ut till Easypark eller liknande företag om parkeringar i kommunen

Syftet är att jag ska kunna göra en egen parkeringsapp på lika fot om jag så skulle vilja och nyttja kommunens öppna data.

Det verkar osannolikt att easypark har fått informationen på annat håll än hos kommunen när kommunen är den enda som har makten att utfärda trafikföreskrifter inom kommunen.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

Kontaktcenter - Sollentuna Kommun, Sollentuna municipality

Hej!
 
Tack för ditt mejl, vi kommer att svara så snart vi kan.

 
Kontaktcenter har öppet måndag-torsdag kl. 8-17, fredag kl. 10-17. 

 

Med vänlig hälsning
Kontaktcenter
Sollentuna kommun
_________________________________________
Telefon: 08-579 210 00
Besök: Turebergshuset, Turebergs torg 1
Post: 191 86 Sollentuna
E-post: [e-postadress]
www.sollentuna.se

Ditt ärende
_______________________________________________________________________
Ärendenummer: [2023KCSK70559]
Ärendebeskrivning: Till Sollentuna kommun, I ett tidigare ärende lämnade
ni ut ett antal parkeringszoner
https://handlingar.se/request/oppna_data... Tyvärr ger
dessa ingenlunda en heltäckande bild av var jag får parkera i kommunen,
hur länge jag max får parkera samt vilka id som finns på de olika zoner.
Det utlämnade är således i princip värdelöst för syftet som nämns nedan. I
appen EasyPark finns massor med områden/zoner som saknas i datamängden ni
lämnade ut. Tex området med id: 9036 och namnet Rösjöbadet. Där finns även
en not om att det är nattförbud. Jag vill ha all sådan information som
strukturerade öppna data. Jag skulle därför vilja ha: * all data som
lämnats ut till Easypark eller liknande företag om parkeringar i kommunen
Syftet är att jag ska kunna göra en egen parkeringsapp på lika fot om jag
så skulle vilja och nyttja kommunens öppna data. Det verkar osannolikt att
easypark har fått informationen på annat håll än hos kommunen när kommunen
är den enda som har makten att utfärda trafikföreskrifter inom kommunen.
Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker. Med vänlig hälsning,
Uppenbar Pseudonym
-------------------------------------------------------------------
Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818)
om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...
Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och
pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar
till denna begäran: [Registrators #1997 e-postadress] Är
[Sollentuna kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt
Offentlighetsprincipen till Sollentuna kommun? Om så är fallet, kontakta
oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://handlingar.se/change_request/new...
Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy: https://handlingar.se/help/officers
Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd. Om du som
tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör
att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.
-------------------------------------------------------------------

_______________________________________________________________________

Sollentuna kommun hanterar personuppgifter i enlighet med
dataskyddsförordningen (GDPR) 2016/679. Du kan läsa mer om hur vi
behandlar personuppgifter [1]här.

 

References

Visible links
1. https://www.sollentuna.se/kommun--politi...

registrator.sba, Sollentuna municipality

Hej!

 

Beklagar det sena svaret, din begäran trycks ha fastnat hos Kontaktcenter.
Vi gräver vidare i frågan för att se vilken data vi kan lyckas få fram
till dig. Återkommer så snart vi kan med ett svar.

 

Mvh, arkivarie samhällsbyggnadsavdelningen

 
Från: Uppenbar Pseudonym <[1][Registrators #1997 e-postadress]>
Skickat: den 1 oktober 2023 00:55
Till: Offentlighetsprincipen förfrågningar vid Sollentuna kommun
<[2][Sollentuna kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Begäran om öppna data om
parkeringsområden och alla trafikföreskrifter som omhandlar parkering

Till Sollentuna kommun,

I ett tidigare ärende lämnade ni ut ett antal parkeringszoner
[3]https://handlingar.se/request/oppna_data...

Tyvärr ger dessa ingenlunda en heltäckande bild av var jag får parkera i
kommunen, hur länge jag max får parkera samt vilka id som finns på de
olika zoner. Det utlämnade är således i princip värdelöst för syftet som
nämns nedan.

I appen EasyPark finns massor med områden/zoner som saknas i datamängden
ni lämnade ut. Tex området med id: 9036 och namnet Rösjöbadet. Där finns
även en not om att det är nattförbud. Jag vill ha all sådan information
som strukturerade öppna data.

Jag skulle därför vilja ha:
* all data som lämnats ut till Easypark eller liknande företag om
parkeringar i kommunen

Syftet är att jag ska kunna göra en egen parkeringsapp på lika fot om jag
så skulle vilja och nyttja kommunens öppna data.

Det verkar osannolikt att easypark har fått informationen på annat håll än
hos kommunen när kommunen är den enda som har makten att utfärda
trafikföreskrifter inom kommunen.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818)
om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data
[4]https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och
pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar
till denna begäran:
[5][Registrators #1997 e-postadress]

Är [6][Sollentuna kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt
Offentlighetsprincipen till Sollentuna kommun? Om så är fallet, kontakta
oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till
[7][e-postadress]:
[8]https://handlingar.se/change_request/new...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:
[9]https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[Registrators #1997 e-postadress]
2. mailto:[Sollentuna kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
3. https://handlingar.se/request/oppna_data...
4. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...
5. mailto:[Registrators #1997 e-postadress]
6. mailto:[Sollentuna kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
7. mailto:[e-postadress]
8. https://handlingar.se/change_request/new...
9. https://handlingar.se/help/officers

registrator.sba, Sollentuna municipality

Hej!

Bifogar svar från trafikansvariga på Sollentuna kommun angående din
begäran om data rörande parkeringstjänster nedan (kursiv stil):

Vi har inte tillgång till den data som efterfrågas. Om personen vill ha ut
data för lokala trafikföreskrifter på allmän platsmark inom Sollentuna
kommun (alltså vilka parkeringsregler som gäller på respektive gata/zon)
så finns den informationen att hämta på STFS, Transportstyrelsens
rikstäckande databas för trafikföreskrifter.

 

Zonerna och ID som finns inlagda i easypark-appen skapas av
parkeringstjänstleverantören och omfattar även parkering på privat mark
som kommunen inte har någon rådighet över. Den information som kommunen
delar med parkeringstjänstleverantörerna är de lokala trafikföreskrifterna
som kommunen beslutar om.

Med andra ord, uppgifterna du vill ta del av anses inte vara allmän
handling enligt 2 kap. Tryckfrihetsförordningen eftersom kommunen varken
skapar uppgifterna eller har tillgång till uppgifterna från
leverantörerna. Uppgifterna kan därför av denna anledning inte lämnas ut.

Mvh arkivarie, samhällsbyggnadsavdelningen

Från: Uppenbar Pseudonym <[1][Registrators #1997 e-postadress]>
Skickat: den 1 oktober 2023 00:55
Till: Offentlighetsprincipen förfrågningar vid Sollentuna kommun
<[2][Sollentuna kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Begäran om öppna data om
parkeringsområden och alla trafikföreskrifter som omhandlar parkering

Till Sollentuna kommun,

I ett tidigare ärende lämnade ni ut ett antal parkeringszoner
[3]https://handlingar.se/request/oppna_data...

Tyvärr ger dessa ingenlunda en heltäckande bild av var jag får parkera i
kommunen, hur länge jag max får parkera samt vilka id som finns på de
olika zoner. Det utlämnade är således i princip värdelöst för syftet som
nämns nedan.

I appen EasyPark finns massor med områden/zoner som saknas i datamängden
ni lämnade ut. Tex området med id: 9036 och namnet Rösjöbadet. Där finns
även en not om att det är nattförbud. Jag vill ha all sådan information
som strukturerade öppna data.

Jag skulle därför vilja ha:
* all data som lämnats ut till Easypark eller liknande företag om
parkeringar i kommunen

Syftet är att jag ska kunna göra en egen parkeringsapp på lika fot om jag
så skulle vilja och nyttja kommunens öppna data.

Det verkar osannolikt att easypark har fått informationen på annat håll än
hos kommunen när kommunen är den enda som har makten att utfärda
trafikföreskrifter inom kommunen.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818)
om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data
[4]https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och
pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar
till denna begäran:
[5][Registrators #1997 e-postadress]

Är [6][Sollentuna kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt
Offentlighetsprincipen till Sollentuna kommun? Om så är fallet, kontakta
oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till
[7][e-postadress]:
[8]https://handlingar.se/change_request/new...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:
[9]https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[Registrators #1997 e-postadress]
2. mailto:[Sollentuna kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
3. https://handlingar.se/request/oppna_data...
4. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...
5. mailto:[Registrators #1997 e-postadress]
6. mailto:[Sollentuna kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
7. mailto:[e-postadress]
8. https://handlingar.se/change_request/new...
9. https://handlingar.se/help/officers

Uppenbar Pseudonym

Till registrator.sba,

Tack för svar. Det verkar skilja sig åt mellan kommunerna isf. Vissa lämnar data som data till parkeringsbolagen.

Nuväl, i så fall önskar jag alla kommuns trafikföreskrifter som öppna data.

Denna begäran görs enligt lagen om öppna data, se rekommendationerna från DIGG.

Förtydligande:
Jag vill alltså ha alla alla dessa föreskrifter som strukturerad öppen data så jag enkelt kan läsa dem med maskin.
Ni har fyra veckor på behanla ärendet och att lämna ut.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänliga hälsningar,

Uppenbar Pseudonym

registrator.sba, Sollentuna municipality

Vi har mottagit ditt e-postmeddelande. Vi läser e-post varje arbetsdag och hanterar den i inkommande prioritetsordning. Observera att detta är ett automatiserat e-postmeddelande som det inte går att svara på. För information om hur Sollentuna kommun hanterar personuppgifter klicka här<https://www.sollentuna.se/kommun--politi...>.

Med vänlig hälsning
Registrator
Samhällsbyggnadsavdelningen
Kommunledningskontoret

registrator.sba, Sollentuna municipality

Hej!

Tack för din förfrågan! Vi undersöker om vi kan sammanställa och lämna ut den begärda datan och återkommer med svar så snart vi kan.

Mvh arkivarie, samhällsbyggnadsavdelningen

Behandling av personuppgifter: www.sollentuna.se/gdpr

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Uppenbar Pseudonym <[Registrators #1997 e-postadress]>
Skickat: den 15 oktober 2023 18:35
Till: registrator.sba <[e-postadress]>
Ämne: Re: SV: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Begäran om öppna data om parkeringsområden och alla trafikföreskrifter som omhandlar parkering [2023KCSK70559]

VARNING: Detta mail kommer från en extern avsändare. Klicka inte på länkar eller öppna bifogade filer om du inte känner igen avsändare och vet att innehållet är säkert.

Till registrator.sba,

Tack för svar. Det verkar skilja sig åt mellan kommunerna isf. Vissa lämnar data som data till parkeringsbolagen.

Nuväl, i så fall önskar jag alla kommuns trafikföreskrifter som öppna data.

Denna begäran görs enligt lagen om öppna data, se rekommendationerna från DIGG.

Förtydligande:
Jag vill alltså ha alla alla dessa föreskrifter som strukturerad öppen data så jag enkelt kan läsa dem med maskin.
Ni har fyra veckor på behanla ärendet och att lämna ut.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänliga hälsningar,

Uppenbar Pseudonym

show quoted sections

registrator.sba, Sollentuna municipality

Hej igen!
 
Bifogar svar nedan (kursiv stil) från trafikansvariga på Sollentuna kommun
rörande din begäran om att ta del av lokala trafikföreskrifter som öppen
data:
 
Det är transportstyrelsen som är den myndighet som kan tillhandhålla det
underlag som efterfrågas. Vi rapporterar nya trafikregler (lokala
trafikföreskrifter) till transportstyrelsen.
 
Mvh arkivarie, samhällsbyggnadsavdelningen
 
-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Uppenbar Pseudonym <[Registrators #1997 e-postadress]>
Skickat: den 15 oktober 2023 18:35
Till: registrator.sba <[e-postadress]>
Ämne: Re: SV: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Begäran om öppna
data om parkeringsområden och alla trafikföreskrifter som omhandlar
parkering [2023KCSK70559]
 
VARNING: Detta mail kommer från en extern avsändare. Klicka inte på länkar
eller öppna bifogade filer om du inte känner igen avsändare och vet att
innehållet är säkert.
 
 
Till registrator.sba,
 
Tack för svar. Det verkar skilja sig åt mellan kommunerna isf. Vissa
lämnar data som data till parkeringsbolagen.
 
Nuväl, i så fall önskar jag alla kommuns trafikföreskrifter som öppna
data.
 
Denna begäran görs enligt lagen om öppna data, se rekommendationerna från
DIGG.
 
Förtydligande:
Jag vill alltså ha alla alla dessa föreskrifter som strukturerad öppen
data så jag enkelt kan läsa dem med maskin.
Ni har fyra veckor på behanla ärendet och att lämna ut.
 
Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.
 
Med vänliga hälsningar,
 
Uppenbar Pseudonym
 

show quoted sections