Till Härnösands kommun,

Jag önskar begära ut Årsrapport 2022
Barnrättsarbete i Härnösands
kommun och Årsrapport 2023
Barnrättsarbete i Härnösands
kommun

Jag önskar även alla handlingsplaner sen år 2020 på området för olika myndigheter.

Om kommunen har en överordnad vision likt nollvisionen för våld önskar jag den också.

Om någon av rapporterna saknas vill jag gärna ha namnet på en medarbetare som jag kan fråga vidare om arbetet.

Bakgrund:
Jag fick nyligen ut:
Årsrapport 2021 Barnrättsarbete i Härnösands kommun

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

Petra Werner, Härnösand Municipality

Er begäran och vårt önskemål om ett förtydligande för att kunna handlägga
begäran.

Svaret från er lämnas till:

[1][Härnösands kommun e-postadress för begäran om allmän handling],

 

Till Härnösands kommun,

 

Jag önskar begära ut Årsrapport 2022

Barnrättsarbete i Härnösands

kommun och Årsrapport 2023

Barnrättsarbete i Härnösands

kommun

 

Jag önskar även alla handlingsplaner sen år 2020 på området för olika
myndigheter.

Om kommunen har en överordnad vision likt nollvisionen för våld önskar jag
den också.

Om någon av rapporterna saknas vill jag gärna ha namnet på en medarbetare
som jag kan fråga vidare om arbetet.

 

Önskan om förtydliganden:

Årsrapport 2022 – vad/vilken årsrapport avses?

kommun och Årsrapport 2023 - vad/vilken årsrapport avses?

Jag önskar även alla handlingsplaner sen år 2020 på området för olika
myndigheter. – vad avses med området och vad avses ”för olika
myndigheter”?

 

Med vänliga hälsningar

Petra Werner

Chef för kanslienheten

Kommunstyrelseförvaltningen

Härnösands kommun

 

References

Visible links
1. mailto:[Härnösands kommun e-postadress för begäran om allmän handling]

Uppenbar Pseudonym

Till Petra Werner,

Jag önskar begära ut Årsrapport 2022 om Barnrättsarbete i Härnösands kommun och Årsrapport 2023 om Barnrättsarbete i Härnösands kommun om sådana finns.

Jag önskar även alla handlingsplaner sen år 2020 om barnrätt

Om kommunen har en överordnad vision för barnrätt likt nollvisionen för våld önskar jag den också.

Jag önskar även en lista från diariet på sökorden "barnrätt" och "barnrättsarbete"

Är det tydligt?

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänliga hälsningar,

Uppenbar Pseudonym

Petra Werner, Härnösand Municipality

1 Attachment

  • Attachment

    Handlingsplan och genomf randestrategi f r arbetet med barnkonventionen 3.pdf

    328K Download View as HTML

Se svar enligt önskemål och bifogad handling:

Vi har via sökorden "barnrätt" och "barnrättsarbete" inga dokument att lämna ut.

Det finns heller inte "Årsrapport 2022 om Barnrättsarbete i Härnösands kommun och Årsrapport 2023 om Barnrättsarbete i Härnösands kommun".

Handlingsplan 2021 återfinns i bifogad fil.

Med vänliga hälsningar
Petra Werner
Chef för kanslienheten
Kommunstyrelseförvaltningen
Härnösands kommun
Telefon: 0611-34 85 30/073-275 18 08

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Uppenbar Pseudonym <[Registrators #2144 e-postadress]>
Skickat: den 2 mars 2024 08:19
Till: Petra Werner <[e-postadress]>
Ämne: Re: begäran om förtydliganden

Till Petra Werner,

Jag önskar begära ut Årsrapport 2022 om Barnrättsarbete i Härnösands kommun och Årsrapport 2023 om Barnrättsarbete i Härnösands kommun om sådana finns.

Jag önskar även alla handlingsplaner sen år 2020 om barnrätt

Om kommunen har en överordnad vision för barnrätt likt nollvisionen för våld önskar jag den också.

Jag önskar även en lista från diariet på sökorden "barnrätt" och "barnrättsarbete"

Är det tydligt?

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänliga hälsningar,

Uppenbar Pseudonym

show quoted sections