Bandängens parklek

david andersson made this Freedom of Information request to Enskede-Årsta-Vantör municipal district administration

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

The request was partially successful.

Till Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning,

Hej,

Jag önskar att få veta vad Bandängens parklek fick i anslag under 2022?
Och om dom betalar hyra, vad låg den på 2022?

Med vänlig hälsning,

david

Funktion SD14 EAV, Enskede-Årsta-Vantör municipal district administration

Hej,

Tack för ditt meddelande! Vi återkommer till dig så snart som möjligt.

När du skickar ett meddelande till oss innebär det att vi behandlar
personuppgifter om dig (exempelvis din e-postadress, ditt namn och andra
personuppgifter som du anger i meddelandet). Vi strävar efter att behandla
dina personuppgifter på ett lagligt, korrekt och öppet sätt. Om du vill
veta mer om hur vi inom Stockholms stad behandlar personuppgifter kan du
gå in på [1]http://www.stockholm.se/dataskydd

När du skickar ett meddelande till oss blir det normalt en allmän
handling. Det innebär att vi är skyldiga att på begäran lämna ut uppgifter
i ditt meddelande, om uppgifterna inte omfattas av sekretess.

 

Vänliga hälsningar

Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning

 

 

 

 

 

References

Visible links
1. http://www.stockholm.se/dataskydd

Till Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning,

Hej, jag har inte fått återkoppling gällande hur mycket Bandängens parklek fick i anslag 2022.

Med vänlig hälsning,
David

Till Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning,

Jag skriver för att begära en intern granskning av Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltnings hantering av min begäran om allmän handling enligt offentlighetsprincipen - 'Bandängens parklek'.

Jag har önskat att få information 2 gånger utan svar, om man svarar mig nu kan man lägga ner den interna utredningen

Vidarebefordra detta till den person eller myndighet, som bedriver granskningar kring hanteringar av allmänna handlingar.

En fullständig historik över min fråga och all korrespondens finns tillgänglig på Internet via den här adressen: https://handlingar.se/request/bandangens...

Med vänlig hälsning,

David

Jenny Johansson, Enskede-Årsta-Vantör municipal district administration

Hej David!

Jag beklagar ett försenat svar på din begäran. Den har helt enkelt försvunnit i mitt mailflöde, den har kommit till rätt person enligt våra rutiner (dvs mig som ansvarig chef), jag har hämtat ut de data du önskat men svaret till dig blev sen inte formulerat och ivägskickat.

Här ärde uppgifter du efterfrågat:
I budget 2022 var anslagsbudgeten för just Bandängen 4 mnkr (4 042 tkr).
Hyran 2022 var 202,8 tkr för Bandängen.

Jenny Johansson
Avdelningschef
Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning
Social omsorg Förebyggande och främjande
Box 81, 121 22 Johanneshov
Telefon: 08-508 20 719
E-post: [e-postadress]
start.stockholm

Information om behandling av personuppgifter
Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig. På start.stockholm/dataskydd hittar du information om stadens behandling av personuppgifter.

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Funktion SD14 EAV <[Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning e-postadress för begäran om allmän handling]>
Skickat: den 8 november 2023 08:18
Till: Jenny Johansson <[e-postadress]>
Ämne: VB: Intern granskning av begäran enligt Offentlighetsprincipen - Bandängens parklek

Hej,

Skickade denna begäran vidare till dig vid tidigare tillfälle och undrar om den skickats fel.
Meddela mig gärna om den ska till någon annan så kan jag meddela David hur det går.

Ha en fin dag!
Sara Ek
Registrator/Arkivarie
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning Administrativa avdelningen
Adress: Box 81, 121 22 Johanneshov
Telefon: 08-508 140 12
E-post: [e-postadress]
start.stockholm

Information om behandling av personuppgifter Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig. På start.stockholm/dataskydd hittar du information om stadens behandling av personuppgifter.

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: david andersson <[Registrators #2012 e-postadress]>
Skickat: den 7 november 2023 16:36
Till: Funktion SD14 EAV <[Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: Intern granskning av begäran enligt Offentlighetsprincipen - Bandängens parklek

Detta e-postmeddelande kommer från en extern avsändare. Klicka inte på länkar och öppna inte bilagor om du inte känner igen avsändaren och vet att innehållet är säkert.

Till Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning,

Jag skriver för att begära en intern granskning av Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltnings hantering av min begäran om allmän handling enligt offentlighetsprincipen - 'Bandängens parklek'.

Jag har önskat att få information 2 gånger utan svar, om man svarar mig nu kan man lägga ner den interna utredningen

Vidarebefordra detta till den person eller myndighet, som bedriver granskningar kring hanteringar av allmänna handlingar.

En fullständig historik över min fråga och all korrespondens finns tillgänglig på Internet via den här adressen: https://handlingar.se/request/bandangens...

Med vänlig hälsning,

David

-------------------------------------------------------------------
Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #2012 e-postadress]

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------