Avtal mellan Norrtälje kommun och Stadsmissionen

The request was successful.

david andersson

Till Norrtälje kommun,

Jag skulle vilja ta del av det IOP-avtal som tecknades mellan Norrtälje kommun och stadsmissionen år 2021 gällande "Stockholms Stadsmission Öppen mötesplats Norrtälje"

Med vänlig hälsning,

David

Norrtälje Kommun, Norrtälje municipality

Hej!

Tack för ditt ärende!
Vi har mottagit ditt ärende och vi gör vårt bästa för att det ska hanteras
så snabbt som möjligt.

För att lägga till ytterligare information i detta ärende – svara på detta
mejl utan att ändra ämnesraden – så hamnar ditt meddelande automatiskt i
rätt ärende.

Din rubrik på ärendet:
begäran enligt Offentlighetsprincipen - Avtal mellan Norrtälje kommun och
Stadsmissionen

Med vänlig hälsning
Kontaktcenter
Norrtälje kommun
Box 800, 761 28 Norrtälje
Besök: Estunavägen 14

Telefon: 0176-710 00
E-post: [1][Norrtälje kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
Hemsida: [2]norrtalje.se

References

Visible links
1. mailto:[Norrtälje kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
2. https://www.norrtalje.se/

Kontaktcenter, Norrtälje municipality

Hej! 

Ditt ärende har vidarebefordrats för hantering av behörig avdelning.

Vi gör vårt bästa för att det ska hanteras så snabbt som möjligt. 

Ha en fin dag!

Ditt ärende:
Till Norrtälje kommun,

Jag skulle vilja ta del av det IOP-avtal som tecknades mellan Norrtälje kommun och stadsmissionen år 2021 gällande "Stockholms
Stadsmission Öppen mötesplats Norrtälje"

Med vänlig hälsning,

David

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress
för alla svar till denna begäran:
[Registrators #2201 e-postadress]

Är [Norrtälje kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Norrtälje kommun? Om så är fallet, kontakta
oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://handlingar.se/change_request/new...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad
hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om
allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Med vänlig hälsning

Sandra
Kontaktcenter

Norrtälje kommun
Box 800, 761 28 Norrtälje
Besök: Estunavägen 14
Telefon: 0176-710 00
[1][Norrtälje kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
[2]www.norrtalje.se

För att lägga till ytterligare information i detta ärende – svara på detta mejl utan att ändra ämnesraden – så hamnar ditt
meddelande automatiskt i rätt ärende.
 

References

Visible links
1. mailto:%20[Norrtälje kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
2. file:///C:/Users/88vika18/Desktop/Flexite%20e-postmallar/KC%20-%20extern%20epostmottagare/KC%20-%20extern%20epostmottagare/www.norrtalje.se

Beatrice Halling, Norrtälje municipality

 

 

Hej,

 

Vi har mottagit din begäran om att ta del av allmän handling. Din begäran
lämnas till handläggare allmänna handlingar 240502.   

 

Mvh,

Socialförvaltningen

 

Norrtälje kommun

Box 809, 761 28 Norrtälje

Besök: Baldersgatan 17

Epost: [1][e-postadress]

Tel nr kontaktcenter: 0176-71 000

 

[2]www.norrtalje.se

 

När du skickar e-post till Norrtälje kommun innebär det att vi behandlar
dina personuppgifter.

Läs mer om vad det innebär på [3]norrtalje.se/personuppgifter

 

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
2. https://www.norrtalje.se/
3. https://www.norrtalje.se/personuppgifter

Karoline Mann, Norrtälje municipality

1 Attachment

Hej David,

 

Bifogat finner du IOP från 2021 mellan Norrtälje kommun och Stockholms
Stadsmission, i enlighet med din begäran.

 

Jag önskar dig en fortsatt fin dag!

 

Vänligen,

 

Karoline Mann
Handläggare

Socialkontoret

 

Norrtälje kommun

Box 809, 761 28 Norrtälje

Besök: Baldersgatan 17

 

0176-284207

 

[1]www.norrtalje.se

 

 

När du skickar e-post till Norrtälje kommun innebär det att vi behandlar
dina personuppgifter.

Läs mer om vad det innebär på [2]norrtalje.se/personuppgifter

 

 

References

Visible links
1. https://www.norrtalje.se/
2. https://www.norrtalje.se/personuppgifter