We don't know whether the most recent response to this request contains information or not – if you are Sandra Brych please sign in and let everyone know.

Ärendehantering

We're waiting for Sandra Brych to read a recent response and update the status.

Till Socialstyrelsen,

Riktlinjer för medling mellan förälder och lagbrytande individ och familjeomsorg inom socialtjänsten i Marks kommun.

Varken IVO, JO, eller polis tar emot anmälan mot socialtjänstens grova brott mot min dotter. Nu har jag blivit exkluderad ur min dotters liv.

Hur går jag framåt?

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Sandra Brych

Registrator Kunskapsstyrning Socialtjänst, The National Board of Health and Welfare

Hej,

Tack för ditt mejl till Socialstyrelsen. Vi måste be dig om att förtydliga vilka allmänna handlingar det är som du begär ut innan vi kan gå vidare med din begäran

Med vänlig hälsning
Registrator/JV
.....................................................................

SOCIALSTYRELSEN
Avdelningen för verksamhetsutveckling,
stöd och service
Registratur
106 30 Stockholm
Växel 075-247 30 00
www.socialstyrelsen.se

Sveriges kunskapsmyndighet för vård och omsorg

Läs om hur vi hanterar dina personuppgifter

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Sandra Brych <[Registrators #2161 e-postadress]>
Skickat: den 15 mars 2024 17:05
Till: Socialstyrelsen <[e-postadress]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Ärendehantering

OBSERVERA: Detta e-postmeddelande kommer från en avsändare utanför organisationen. Klicka inte på länkar eller öppna bilagor om du inte känner igen avsändaren och vet att innehållet är säkert.

Till Socialstyrelsen,

Riktlinjer för medling mellan förälder och lagbrytande individ och familjeomsorg inom socialtjänsten i Marks kommun.

Varken IVO, JO, eller polis tar emot anmälan mot socialtjänstens grova brott mot min dotter. Nu har jag blivit exkluderad ur min dotters liv.

Hur går jag framåt?

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Sandra Brych

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data https://scanmail.trustwave.com/?c=24420&...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och pengar med http://scanmail.trustwave.com/?c=24420&a... Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #2161 e-postadress]

Är [Socialstyrelsen e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Socialstyrelsen? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://scanmail.trustwave.com/?c=24420&...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. http://scanmail.trustwave.com/?c=24420&a... möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av http://scanmail.trustwave.com/?c=24420&a... samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://scanmail.trustwave.com/?c=24420&...

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

We don't know whether the most recent response to this request contains information or not – if you are Sandra Brych please sign in and let everyone know.