Ärendehantering

Response to this request is long overdue. By law, under all circumstances, Mark's municipality should have responded by now (details). You can complain by requesting an internal review.

Till Marks kommun,

Jag begär samtliga handlingar som rör min dotter Amadea Brych.

Jag begär en kopia på ärende hantering av individ och familjeomsorg i barnärenden.

Har lex Sara inskickats till IVO begär jag även dessa handlingar.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Sandra Brych

Kontaktcenter, Mark's municipality

Marks kommun har tagit emot ditt meddelande och det kommer att
vidaresändas till berörd förvaltning.

När du kommunicerar med Marks kommun behandlar vi dina personuppgifter.
För mer information se https://www.mark.se/pub

Marks kommun
Kontaktcenter

Kontaktcenter, Mark's municipality

Hej, tack för ditt mail till kontaktcenter i Marks kommun. Ditt mail har vidaresänts till berörd förvaltning för besvarande.

Med vänlig hälsning
Marie-Louise Linder

Marks kommun
Kontaktcenter
Kommunstyrelseförvaltningen
Besöksadress:  Boråsvägen 40, Kinna
Postadress: Marks kommun, 511 80 Kinna
Telefon växel: 0320 21 70 00
e-post: [e-postadress]
www.mark.se

När du kommunicerar med Marks kommun behandlar vi dina personuppgifter. För mer information se https://www.mark.se/pub

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Sandra Brych <[Registrators #2160 e-postadress]>
Skickat: den 15 mars 2024 16:52
Till: Kontaktcenter <[e-postadress]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Ärendehantering

Till Marks kommun,

Jag begär samtliga handlingar som rör min dotter Amadea Brych.

Jag begär en kopia på ärende hantering av individ och familjeomsorg i barnärenden.

Har lex Sara inskickats till IVO begär jag även dessa handlingar.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Sandra Brych

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #2160 e-postadress]

Är [Marks kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Marks kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://handlingar.se/change_request/new...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------