Folkbildningsrådet

Non-profit association

Folkbildningsrådet är en ideell förening med vissa myndighetsuppdrag givna av riksdagen och regeringen. Uppdragen regleras via förordningar, riktlinjer och regleringsbrev. Varje år ger staten över fyra miljarder kronor i bidrag till folkbildningen för att stärka demokratin och samhällsengagemanget i Sverige. En av Folkbildningsrådets viktigaste uppgifter är att fördela de pengarna till folkhögskolor och studieförbund och säkerställa att de används på rätt sätt.

2 requests
Ansvarig öppna data
Response by Folkbildningsrådet to Axel Magnusson on .

Information not held.

Hej Axel, Tack för dina frågor till Folkbildningsrådet. Folkbildningsrådet är en ideell förening med myndighetsuppdrag, och inte en myndighet. Vi har...
We are exploring how to open a folkhögskola in Lithuania and are looking for some data to prove our concept. As Sweden has had folk highschools for 150...

Only requests made using handlingar.se are shown. ?