Transparens i processer
Response by Swedish student Aid to Fredrik on .

Successful.

Hej, När en låntagare aviseras om sina betalningar får hen en betalningsplan som visar aktuella förfallodatum för innevarande år samt de belopp som sk...
Påminnelseavgifter och betalningsmetodik
Response by Swedish student Aid to Fredrik on .

Partially successful.

Hej! Här bifogas beställd statistik tillsammans med kommentarer. Hälsningar Registraturen Ekonomiavdelningen Besök oss på www.csn.se CSN gör stud...

Only requests made using Handlingar.se are shown. ?