Detaljer om begäran “Översikt hallbokningar och ansökningar för idrottshallar

Händelsehistorik

Denna tabell visar de tekniska detaljerna av de interna händelser som hänt denna begäran på Handlingar.se. Detta kan användas för att generera information om den hastighet myndigheter har för att svara på förfrågningar, antalet förfrågningar som kräver ett postsvar och mycket mer.

Användaren förvarnas! Om du vill använda dessa data på ett hedersamt sätt, kommer du behöva en god intern kunskap om användarnas beteende på Handlingar.se. Hur,varför och av vem begäran kategoriseras är inte helt lätt, och det kommer att finnas felanvändning och tvetydighet. Du kommer också att behöva förstå offentlighets- och sekretesslagen, och hur myndigheterna använder det. Kontakta oss med frågor.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
17552  sent  2023-06-03 15:44:36 +0200  waiting_response  2023-06-03 15:44:36 +0200  waiting_response  outgoing  
17560  response  2023-06-05 09:23:45 +0200        incoming  
17607  response  2023-06-07 15:22:29 +0200        incoming  
17643  followup_sent  2023-06-12 22:23:40 +0200        outgoing  
17647  response  2023-06-13 12:29:12 +0200        incoming  
17700  response  2023-06-19 08:10:42 +0200        incoming  
17748  followup_sent  2023-06-22 18:25:41 +0200        outgoing  
17836  response  2023-07-10 12:48:04 +0200        incoming  
18162  followup_sent  2023-09-01 14:25:04 +0200        outgoing  
18231  response  2023-09-15 15:45:51 +0200    2023-11-01 11:20:52 +0100  partially_successful  incoming  
18733  status_update  2023-11-01 11:20:52 +0100  partially_successful  2023-11-01 11:20:52 +0100  partially_successful   
20955  edit  2024-05-02 03:45:24 +0200         
20956  edit  2024-05-02 03:45:24 +0200         
20957  edit  2024-05-02 03:45:24 +0200         
20958  edit  2024-05-02 03:45:24 +0200         
20959  edit  2024-05-02 03:45:25 +0200         
20960  edit  2024-05-02 03:45:25 +0200         
20961  edit  2024-05-02 03:45:25 +0200         
20962  edit  2024-05-02 03:45:25 +0200         
20963  edit  2024-05-02 03:45:25 +0200         
20964  edit  2024-05-02 03:45:25 +0200         
20965  edit  2024-05-02 03:45:25 +0200         

Här betyder beskrivet när en användare valt en status för begäran, och den senaste händelsen har fått sin status uppdaterad till det värdet. Då sluter sig kalkylerad till Handlingar.se för mellanliggande händelser, som inte gavs en tydlig beskrivning av en användare. Se söktipsen för beskrivningen av statusar.

Du kan få den här sidan i maskinläsbart format som en del av den huvudsakliga JSON-sidan för begäran. Se API dokumentationen.