Detaljer om begäran “Öppna geodata om grillplatser

Händelsehistorik

Denna tabell visar de tekniska detaljerna av de interna händelser som hänt denna begäran på Handlingar.se. Detta kan användas för att generera information om den hastighet myndigheter har för att svara på förfrågningar, antalet förfrågningar som kräver ett postsvar och mycket mer.

Användaren förvarnas! Om du vill använda dessa data på ett hedersamt sätt, kommer du behöva en god intern kunskap om användarnas beteende på Handlingar.se. Hur,varför och av vem begäran kategoriseras är inte helt lätt, och det kommer att finnas felanvändning och tvetydighet. Du kommer också att behöva förstå offentlighets- och sekretesslagen, och hur myndigheterna använder det. Kontakta oss med frågor.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
18050  sent  2023-08-17 10:09:17 +0200  waiting_response  2023-08-17 10:09:17 +0200  waiting_response  outgoing  
18069  overdue  2023-08-22 00:00:00 +0200         
18141  very_overdue  2023-08-25 00:00:00 +0200         
18167  followup_sent  2023-09-04 07:28:55 +0200        outgoing  
18484  followup_sent  2023-10-07 08:28:51 +0200        outgoing  
20040  followup_sent  2024-02-14 15:54:37 +0100        outgoing  
20070  edit  2024-02-18 03:45:21 +0100         
20071  edit  2024-02-18 03:45:21 +0100         
20072  edit  2024-02-18 03:45:21 +0100         
20073  edit  2024-02-18 03:45:21 +0100         
20074  edit  2024-02-18 03:45:21 +0100         
20075  edit  2024-02-18 03:45:21 +0100         

Här betyder beskrivet när en användare valt en status för begäran, och den senaste händelsen har fått sin status uppdaterad till det värdet. Då sluter sig kalkylerad till Handlingar.se för mellanliggande händelser, som inte gavs en tydlig beskrivning av en användare. Se söktipsen för beskrivningen av statusar.

Du kan få den här sidan i maskinläsbart format som en del av den huvudsakliga JSON-sidan för begäran. Se API dokumentationen.