Detaljer om begäran “Lönelista Södersjukhuset

Händelsehistorik

Denna tabell visar de tekniska detaljerna av de interna händelser som hänt denna begäran på Handlingar.se. Detta kan användas för att generera information om den hastighet myndigheter har för att svara på förfrågningar, antalet förfrågningar som kräver ett postsvar och mycket mer.

Användaren förvarnas! Om du vill använda dessa data på ett hedersamt sätt, kommer du behöva en god intern kunskap om användarnas beteende på Handlingar.se. Hur,varför och av vem begäran kategoriseras är inte helt lätt, och det kommer att finnas felanvändning och tvetydighet. Du kommer också att behöva förstå offentlighets- och sekretesslagen, och hur myndigheterna använder det. Kontakta oss med frågor.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
18814  sent  2023-11-14 12:39:02 +0100  waiting_response  2023-11-14 12:39:02 +0100  waiting_response  outgoing  
18815  response  2023-11-14 15:13:03 +0100    2023-11-14 16:25:19 +0100  waiting_response  incoming  
18816  status_update  2023-11-14 16:25:19 +0100  waiting_response  2023-11-14 16:25:19 +0100  waiting_response   
18829  response  2023-11-16 16:25:09 +0100    2023-11-17 07:36:10 +0100  successful  incoming  
18831  status_update  2023-11-17 07:36:10 +0100  successful  2023-11-17 07:36:10 +0100  successful   
21174  edit  2024-05-18 03:45:21 +0200         
21175  edit  2024-05-18 03:45:22 +0200         
21176  edit  2024-05-18 03:45:22 +0200         
21177  edit  2024-05-18 03:45:22 +0200         
21178  edit  2024-05-18 03:45:22 +0200         

Här betyder beskrivet när en användare valt en status för begäran, och den senaste händelsen har fått sin status uppdaterad till det värdet. Då sluter sig kalkylerad till Handlingar.se för mellanliggande händelser, som inte gavs en tydlig beskrivning av en användare. Se söktipsen för beskrivningen av statusar.

Du kan få den här sidan i maskinläsbart format som en del av den huvudsakliga JSON-sidan för begäran. Se API dokumentationen.