Lönelista Södersjukhuset

Martin Nilsson gjorde denna begäran enligt Offentlighetsprincipen till Södersjukhuset AB

Automatiska åtgärder mot skräppost finns på plats för denna äldre begäran. Vänligen kontakta oss om ett ytterligare svar förväntas eller om du har svårt att svara.

Begäran blev framgångsrik.

Till Södersjukhuset AB,

Jag skulle vilja begära ut Lönelista för samtliga anställda på Södersjukhuset Avdelning Utveckling och Teknik.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Martin Nilsson

SOS Funk HR-avdelningen, Södersjukhuset AB

Hej

Vi har mottagit ditt mail som inkommit i HR-avdelningens funktionsbrevlåda. Ärendet är nu vidarebefordrat till handläggare för vidare hantering.

Med vänlig hälsning

Lotta Ländin-Robertsson
HR-avdelningen
Södersjukhuset

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Martin Nilsson <[Registrators #2042 e-postadress]>
Skickat: den 14 november 2023 12:39
Till: SOS Funk Registrator <[Södersjukhuset AB e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Lönelista Södersjukhuset

Till Södersjukhuset AB,

Jag skulle vilja begära ut Lönelista för samtliga anställda på Södersjukhuset Avdelning Utveckling och Teknik.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Martin Nilsson

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #2042 e-postadress]

Är [Södersjukhuset AB e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Södersjukhuset AB? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://handlingar.se/change_request/new...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

SOS Funk HR-avdelningen, Södersjukhuset AB

1 Bilaga

Hej
Här kommer önskad lönelista bifogad.

Med vänlig hälsning

Lotta Ländin-Robertsson
HR-avdelningen
Södersjukhuset

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Lotta Ländin Robertsson <[e-postadress]> För SOS Funk HR-avdelningen
Skickat: den 14 november 2023 15:13
Till: [Registrators #2042 e-postadress]
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Lönelista Södersjukhuset

Hej

Vi har mottagit ditt mail som inkommit i HR-avdelningens funktionsbrevlåda. Ärendet är nu vidarebefordrat till handläggare för vidare hantering.

Med vänlig hälsning

Lotta Ländin-Robertsson
HR-avdelningen
Södersjukhuset

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Martin Nilsson <[Registrators #2042 e-postadress]>
Skickat: den 14 november 2023 12:39
Till: SOS Funk Registrator <[Södersjukhuset AB e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Lönelista Södersjukhuset

Till Södersjukhuset AB,

Jag skulle vilja begära ut Lönelista för samtliga anställda på Södersjukhuset Avdelning Utveckling och Teknik.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Martin Nilsson

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #2042 e-postadress]

Är [Södersjukhuset AB e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Södersjukhuset AB? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://handlingar.se/change_request/new...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------