Detaljer om begäran “Leverantörsreskontra för september 2022

Händelsehistorik

Denna tabell visar de tekniska detaljerna av de interna händelser som hänt denna begäran på Handlingar.se. Detta kan användas för att generera information om den hastighet myndigheter har för att svara på förfrågningar, antalet förfrågningar som kräver ett postsvar och mycket mer.

Användaren förvarnas! Om du vill använda dessa data på ett hedersamt sätt, kommer du behöva en god intern kunskap om användarnas beteende på Handlingar.se. Hur,varför och av vem begäran kategoriseras är inte helt lätt, och det kommer att finnas felanvändning och tvetydighet. Du kommer också att behöva förstå offentlighets- och sekretesslagen, och hur myndigheterna använder det. Kontakta oss med frågor.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
17249  sent  2023-05-25 11:00:24 +0200  waiting_response  2023-05-25 11:00:24 +0200  waiting_response  outgoing  
17264  response  2023-05-25 11:01:58 +0200    2023-05-26 15:05:36 +0200  waiting_response  incoming  
17331  status_update  2023-05-26 15:05:36 +0200  waiting_response  2023-05-26 15:05:36 +0200  waiting_response   
17430  overdue  2023-05-30 00:00:00 +0200         
17459  status_update  2023-05-31 08:30:55 +0200  waiting_response  2023-05-31 08:30:55 +0200  waiting_response   
17543  very_overdue  2023-06-02 00:00:00 +0200         
17671  followup_sent  2023-06-15 20:05:28 +0200        outgoing  
17684  response  2023-06-16 10:01:12 +0200    2023-06-16 14:35:16 +0200  waiting_clarification  incoming  
17686  status_update  2023-06-16 14:35:16 +0200  waiting_clarification  2023-06-16 14:35:16 +0200  waiting_clarification   
17694  followup_sent  2023-06-16 18:54:14 +0200  waiting_response  2023-06-16 18:54:14 +0200  waiting_response  outgoing  
17699  response  2023-06-19 08:10:36 +0200    2023-06-19 09:00:34 +0200  successful  incoming  
17701  status_update  2023-06-19 09:00:33 +0200  successful  2023-06-19 09:00:34 +0200  successful   
17713  followup_sent  2023-06-20 07:58:56 +0200        outgoing  
19384  edit  2023-12-20 03:45:20 +0100         
19385  edit  2023-12-20 03:45:20 +0100         
19386  edit  2023-12-20 03:45:20 +0100         
19387  edit  2023-12-20 03:45:21 +0100         
19388  edit  2023-12-20 03:45:21 +0100         
19389  edit  2023-12-20 03:45:21 +0100         
19390  edit  2023-12-20 03:45:21 +0100         
19391  edit  2023-12-20 03:45:21 +0100         
19392  edit  2023-12-20 03:45:21 +0100         
19393  edit  2023-12-20 03:45:21 +0100         
19394  edit  2023-12-20 03:45:21 +0100         
19395  edit  2023-12-20 03:45:21 +0100         
19396  edit  2023-12-20 03:45:21 +0100         

Här betyder beskrivet när en användare valt en status för begäran, och den senaste händelsen har fått sin status uppdaterad till det värdet. Då sluter sig kalkylerad till Handlingar.se för mellanliggande händelser, som inte gavs en tydlig beskrivning av en användare. Se söktipsen för beskrivningen av statusar.

Du kan få den här sidan i maskinläsbart format som en del av den huvudsakliga JSON-sidan för begäran. Se API dokumentationen.