Leverantörsreskontra för september 2022

För närvarande inväntande till ett svar från Region Värmland, de måste svara snabbt och normalt inte senare än (detaljer).

Jonas Bränning

Till Region Värmland,

Med hänvisning till den nya öppna datalag som trädde i kraft den 1 augusti 2022 (lag 2022:818) önskar jag begära ut data för vidareutnyttjande.

Den data som jag begär ut för vidareutnyttjande är grundläggande information om leverantörsfakturor, från er leverantörsreskontra. Jag vill vara tydlig med att jag inte efterfrågar de enskilda fakturorna utan endast grundläggande information om dessa enligt följande:

Verifikationsnummer,
Leverantörens namn,
Leverantörens organisationsnummer,
Ert kontonummer,
Kontobeskrivning,
Totalt belopp,
Registreringsdatum,
Förvaltning (köparen),
Fakturanummer.

Jag önskar få tillgång till denna data för september månad 2022 i ett CSV-format (kommaseparerad fil). Enligt öppna datalagen ska min begäran besvaras inom fyra (4) veckor.

Idag finns det flera kommuner som publicerar denna information som öppna data. Dessa är Göteborg, Lidingö, Södertälje och Umeå. Även Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, publicerar denna data öppet. Om ni vill ta del av hur deras datafiler ser ut så hänvisar jag er till https://www.dataportal.se, sök på ’leverantörsfakturor’.

För er kännedom har DIGG tagit fram en vägledning till offentliga myndigheter, som beskriver hur en begäran om vidareutnyttjande av data bör besvaras;
https://www.digg.se/kunskap-och-stod/opp...

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,
Jonas Bränning

Kontakt Region Värmland, Region Värmland

Hej,
Vi har tagit emot ditt ärende och återkommer så snart som möjligt.

Vänliga hälsningar,
Region Värmland

We have received your e-mail and will get back to you as soon as possible.

With kind regards,
Region Värmland
____________________________________________
Region Värmland
Regionens hus
Rosenborgsgatan 50
651 82 Karlstad
www.regionvarmland.se www.1177.se

Region Värmland bildades 1 januari 2019. Vi arbetar med hälso- och
sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik.
Hur Region Värmland hanterar personuppgifter i e-post finns att läsa på
www.regionvarmland.se/personuppgifter.