Detaljer om begäran “Data om ordlistan med juridiska begrepp

Händelsehistorik

Denna tabell visar de tekniska detaljerna av de interna händelser som hänt denna begäran på Handlingar.se. Detta kan användas för att generera information om den hastighet myndigheter har för att svara på förfrågningar, antalet förfrågningar som kräver ett postsvar och mycket mer.

Användaren förvarnas! Om du vill använda dessa data på ett hedersamt sätt, kommer du behöva en god intern kunskap om användarnas beteende på Handlingar.se. Hur,varför och av vem begäran kategoriseras är inte helt lätt, och det kommer att finnas felanvändning och tvetydighet. Du kommer också att behöva förstå offentlighets- och sekretesslagen, och hur myndigheterna använder det. Kontakta oss med frågor.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
17044  sent  2023-05-15 10:28:29 +0200  waiting_response  2023-05-15 10:28:29 +0200  waiting_response  outgoing  
17045  response  2023-05-15 10:28:45 +0200    2023-05-15 13:11:57 +0200  waiting_response  incoming  
17048  status_update  2023-05-15 13:11:56 +0200  waiting_response  2023-05-15 13:11:57 +0200  waiting_response   
17049  response  2023-05-15 16:02:12 +0200        incoming  
17051  followup_sent  2023-05-15 16:15:01 +0200        outgoing  
17052  response  2023-05-15 16:15:20 +0200    2023-05-15 16:15:54 +0200  waiting_response  incoming  
17053  status_update  2023-05-15 16:15:54 +0200  waiting_response  2023-05-15 16:15:54 +0200  waiting_response   
17063  response  2023-05-17 16:35:32 +0200    2023-05-22 07:32:12 +0200  successful  incoming  
17090  overdue  2023-05-18 00:00:00 +0200         
17075  status_update  2023-05-22 07:32:12 +0200  successful  2023-05-22 07:32:12 +0200  successful   
17092  very_overdue  2023-05-23 00:00:00 +0200         
17086  followup_sent  2023-05-23 18:23:45 +0200        outgoing  
17087  response  2023-05-23 18:24:05 +0200    2023-05-23 20:27:56 +0200  waiting_response  incoming  
17088  status_update  2023-05-23 20:27:56 +0200  waiting_response  2023-05-23 20:27:56 +0200  waiting_response   
17757  followup_sent  2023-06-26 12:34:22 +0200        outgoing  
17758  response  2023-06-26 12:34:41 +0200        incoming  
17760  response  2023-06-26 14:24:11 +0200    2023-06-30 09:24:31 +0200  rejected  incoming  
17797  status_update  2023-06-30 09:24:04 +0200  not_held  2023-06-30 09:24:04 +0200  not_held   
17798  status_update  2023-06-30 09:24:31 +0200  rejected  2023-06-30 09:24:31 +0200  rejected   
19621  edit  2024-01-01 03:45:20 +0100         
19622  edit  2024-01-01 03:45:20 +0100         
19623  edit  2024-01-01 03:45:20 +0100         
19624  edit  2024-01-01 03:45:20 +0100         
19625  edit  2024-01-01 03:45:20 +0100         
19626  edit  2024-01-01 03:45:21 +0100         
19627  edit  2024-01-01 03:45:21 +0100         
19628  edit  2024-01-01 03:45:21 +0100         
19629  edit  2024-01-01 03:45:21 +0100         
19630  edit  2024-01-01 03:45:21 +0100         
19631  edit  2024-01-01 03:45:21 +0100         
19632  edit  2024-01-01 03:45:21 +0100         
19633  edit  2024-01-01 03:45:21 +0100         
19634  edit  2024-01-01 03:45:21 +0100         
19635  edit  2024-01-01 03:45:21 +0100         
19636  edit  2024-01-01 03:45:21 +0100         
19637  edit  2024-01-01 03:45:21 +0100         
19638  edit  2024-01-01 03:45:21 +0100         
19639  edit  2024-01-01 03:45:21 +0100         

Här betyder beskrivet när en användare valt en status för begäran, och den senaste händelsen har fått sin status uppdaterad till det värdet. Då sluter sig kalkylerad till Handlingar.se för mellanliggande händelser, som inte gavs en tydlig beskrivning av en användare. Se söktipsen för beskrivningen av statusar.

Du kan få den här sidan i maskinläsbart format som en del av den huvudsakliga JSON-sidan för begäran. Se API dokumentationen.