Beslutsunderlag angående omplacering
Svar från Stockholms stad till Pierre den .

Informationen fanns ej.

Vår HR-avdelning svarar på rubricerad framställan, att ingen omplacering har genomförts och därav finns ingen sådan handling upprättad. Med vänlig häl...

Endast förfrågningar som görs med hjälp av Handlingar.se visas. ?