Verket för innovationssystem

Produktion, teknik och forskning, Näringsdepartementet and Förvaltningsmyndighet , även kallad VINNOVA

Utlysningar för innovationsstöd

7 förfrågningar
Hej Martin! Tack för ditt mail.   Vinnova är enligt enligt 30 kap 23 § Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) skyldig att svärta/sekretessbelägg...
Hej!     Översänder här den begärda handlingen inklusive e-faktura för betalning av avgift enligt avgiftsförordningen.   Vinnova har enligt offentlighe...
Upphandlingsplan
Svar från Verket för innovationssystem till PublicInsight den .

Informationen fanns ej.

Hej! Tack för ditt mail! Vinnova har ingen upprättad upphandlingsplan.  Med vänlig hälsning Anthi Kalpakidou   Registraturen Vinnova    Växel: 08-...
Hej Elenor! Tack för ditt mejl. Det finns ingen handling "budget" eller "tidsplan". För att du ska få den information du efterfrågar undrar jag därför...
Hej Elenor! Det finns ingen handling "budget" eller "tidsplan". För att du ska få den information du efterfrågar undrar jag därför om du önskar begära...
Hej Elenor!     Översänder här de begärda handlingarna. Vinnova har enligt offentlighets- och sekretesslagen 30 kap 23 § sekretessbelagt vissa u...
Hej! Översänder här begärd handling. Med vänlig hälsning Registraturen Vinnova  Växel: 08-473 3000    Prenumerera på våra nyhetsbrev Läs om hur Vi...

Endast förfrågningar som görs med hjälp av handlingar.se visas. ?