Gällande avtal 2022 e-böcker och ljudböcker
Svar från Uppvidinge kommun till Märta Myrstener den .

Mycket sena.

Uppvidinge kommun har tagit emot ditt meddelande. Ditt ärende kommer skickas vidare till berörd myndighet inom kommunen. Nästan all e-post till mynd...
Hej!   Vi tittar på er begäran och ber att få återkomma!   Med vänlig hälsning, Alexander Arbman Kommunsekreterare Telefon: 0474-470 29...
Kommunens gällande kontoplan för 2022
Svar från Uppvidinge kommun till John Riggebo den .

Framgångsrik.

Hej, Bifogar kontoplanen. Therese Petersson Redovisningsekonom Telefon: 0474-470 12 Uppvidinge kommun Kyrkbacken, Box 59, 364 21 Åseda  Växel: 04...
Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat
Svar från Uppvidinge kommun till Mattias Axell den .

Lyckades delvis.

Hej, bifogar Uppvidinge kommuns budget 2022 och verksamhetsplan 2023 – 2024. Av den framgår både drift- och investeringsbudget.   Med vänliga häls...
Upphandlingsplan
Uppföljning skickades till Uppvidinge kommun av PublicInsight den .

Hanterat genom post.

Hej! Har ni fått min fråga? // Elenor

Endast förfrågningar som görs med hjälp av handlingar.se visas. ?