Gällande avtal 2022 e-böcker och ljudböcker
Svar från Uppsala kommun till Märta Myrstener den .

Framgångsrik.

Hej Märta, Här kommer avtalet mellan Uppsala kommun (Bibliotek Uppsala) och Elib AB. Det har några år på nacken men personalen på biblioteket har inty...
Kommunala polisrapporter 1/2 1933 - 31/12 1941
Svar från Uppsala kommun till Christoph Andersson den .

Mycket sena.

Hej, Jag har vidarebefordrat din förfrågan till Uppsala stadsarkiv som får återkomma till dig. Med vänlig hälsning MY NORDENDAG Registrator, kommun...
Kommunens gällande kontoplan för 2022
Svar från Uppsala kommun till John Riggebo den .

Framgångsrik.

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ [1]Image Ditt ärende har behandlats och stängts. │ │ Ämne │ │ begära...
Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat
Svar från Uppsala kommun till Mattias Axell den .

Framgångsrik.

Hej Vi har stämt av er begäran men Uppsala kommuns enhet för budget, bolag och finans som meddelat att bifogade budgetdokument från Mål och budget 202...
Spärrade webadresser
Svar från Uppsala kommun till J Johnson den .

Informationen fanns ej.

Hej! Kommunen har hanterat din begäran och handlingen finns inte att tillgå, därför kan den inte lämnas ut. Du har alltid rätt att få ett skriftligt b...
Upphandlingsplan
Svar från Uppsala kommun till PublicInsight den .

Lyckades delvis.

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ [1]Image Nedan följer en översikt av det ärende du har registrerat o...
Kommunikationsplan Uppsala Klimatvecka 2019
Svar från Uppsala kommun till Elenor Weijmar den .

Informationen fanns ej.

Hej Kommunen har hanterat din begäran och handlingen finns inte att tillgå, därför kan den inte lämnas ut. Du har alltid rätt att få ett skriftligt be...
Personuppgiftsbiträdesavtal med Zoezi AB
Svar från Uppsala kommun till Lukas Jablonka den .

Nekad.

Hej!   Bifogat finner du avslagsbeslut från gatu- och samhällsmiljönämnden.     Vänliga hälsningar,   Registrator för gatu och samhällsmi...
Kommunikationsplanen för Uppsala Klimatvecka 2019
Begäran skickad till Uppsala kommun av Elenor Weijmar den .

Mycket sena.

Hej! Jag skulle vilja ha ut kommunikationsplanen för Uppsala Klimatvecka 2019 26-30 mars. Med vänlig hälsning, Elenor Weijmar

Endast förfrågningar som görs med hjälp av handlingar.se visas. ?