Gällande avtal 2022 e-böcker och ljudböcker
Svar från Tierps kommun till Märta Myrstener den .

Lyckades delvis.

Hej Detta direktupphandlas från Elib (Axiell Media) Vi har inte något skriftligt avtal som jag känner till   Med vänlig hälsning   Erika St...
Kommunala polisrapporter 1/2 1933 - 31/12 1941
Svar från Tierps kommun till Christoph Andersson den .

Mycket sena.

Hej! Tack för att du kontaktat oss. Din begäran har skickats vidare till berörd handläggare. Detta ärende kommer att gallras vid inaktualitet....
Kommunens gällande kontoplan för 2022
Svar från Tierps kommun till Emma Jagne Karlsson den .

Framgångsrik.

Hej, Tack för att du kontaktat oss. Översänder handlingen/ar som du begär. Detta ärende kommer att gallras vid inaktualitet.     Med vänlig...
Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat
Svar från Tierps kommun till Mattias Axell den .

Lyckades delvis.

Hej, Tack för att du kontaktat oss. Översänder handlingen/ar som du begär. Detta ärende kommer att gallras vid inaktualitet.     Med vänlig...
Upphandlingsplan
Svar från Tierps kommun till PublicInsight den .

Lyckades delvis.

Hej   Vi har inte någon upphandlingsplan, utan utgår från lista med befintliga avtal och avgör vilka avtal som ska /kan förlängas och vilka som sk...

Endast förfrågningar som görs med hjälp av handlingar.se visas. ?