Svea Hovrätt

En offentlig myndighet

2 förfrågningar
[1]Domstol Skyddat meddelande / Encrypted message Ämne / Subject SV: Freedom of Information request - Arkivbeskrivningen samt beskrivning av allmä...
Arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar
Begäran skickad till Svea Hovrätt av Elenor Weijmar den .

Mycket sena.

Hej, Jag vill ta del av: 1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt 2) Myndighetens beskrivning av all...

Endast förfrågningar som görs med hjälp av handlingar.se visas. ?