Ansvarig inom öppna data
Begäran skickad till Statens skolverk av Axel Magnusson den .

Mycket sena.

Till Statens Skolverk, Jag önskar begära ut information gällande ansvarig/ansvariga inom öppna data på Statens Skolverk Med hänvisning till den n...
Upphandlingsplan Skolverket
Svar från Statens skolverk till PublicInsight den .

Lyckades delvis.

Hej, Här kommer våra pågående upphandlingar/avrop för närvarande. Trevlig helg Med vänlig hälsning Lena Karlsson Norman Inköpare Skolverket,Verksa...
Leverantörsreskontra 2019 och första halvåret 2020
Svar från Statens skolverk till Per Hagström den .

Framgångsrik.

Hej Här kommer utdraget från Skolverket. Med vänlig hälsning Gunnel Tangert Hagström Ekonom Skolverket, Verksamhetsstöd, Ekonomienheten Postadress:...
Hej, Översänder vår arkivbeskrivning som är avsedd att ge både den information som krävs enligt 6 § arkivlagen och enligt 4 kap. 2 § offentlighets- oc...

Endast förfrågningar som görs med hjälp av handlingar.se visas. ?