Data om alla uppdrag
Svar från Socialdepartementet till Uppenbar Pseudonym den .

Nekad.

Hej! Du har begärt att få ta del av handlingar enligt nedan samt begärt att informationen ska göras tillgänglig för vidareutnyttjande i enlighet med...

Endast förfrågningar som görs med hjälp av Handlingar.se visas. ?