Budget för 2022
Svar från Region Östergötland till Elenor Weijmar den .

Framgångsrik.

Hej Kommer här. Vänliga hälsningar   Ellen Nilsson Processägare för regionövergripande verksamhetsstyrning Verksamhetscontroller  Ekonomienheten Re...
Upphandlingsplan
Svar från Region Östergötland till PublicInsight den .

Informationen fanns ej.

Hej,   Ni har, i ett mail daterat 2021-09-09 till Region Östergötland, begärt ut Region Östergötlands aktuella upphandlingsplan.   Härvid får...
Hej Här kommer begärda excelfiler Med vänlig hälsning Suzanne Fredriksson Registrator Regionledningskontoret Region Östergötland 581 91 Linköping E-p...

Endast förfrågningar som görs med hjälp av handlingar.se visas. ?