Riksantikvarieämbetet

En offentlig myndighet, även kallad RÄA

3 förfrågningar
Hej Solveig Mckenzie, Jag skulle vilja ta del av ett skriftligt beslut om att RAÄ inte lämnar ut mer underlag kring beslutet att ge Föreningen Svensk...
Policy för licenser för bilder i tjänsten
Svar från Riksantikvarieämbetet till Jan Ainali den .

Framgångsrik.

Hej Jan, Bifogar Riksantikvarieämbetets regler för klarering och öppet tillgängliggörande av digitalt material, det bör vara det dokument som du söker....
Hej! Översänder begärda dokument gällande arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar. 1. Externt dokument som nås via hemsidan 2 och...

Endast förfrågningar som görs med hjälp av handlingar.se visas. ?