Ett delvis svar
Svar från Nyköpings kommun till Mario Miletić den .

Inväntar klassificering.

Hej, Som kommunen uppfattar din fråga undrar du varför kommunen inte har meddelat beslutet till övriga sökande till tjänsten. Ett beslut så som detta...
Anställningsbeslut
Svar från Nyköpings kommun till Mario Miletić den .

Lyckades delvis.

Hej, Bilägger beslut i aktuellt ärende. Hälsningar Nyköpings Kommun | 611 83 Nyköping vxl 0155-24 80 00 | [e-postadress] www.nykoping.se facebook.c...
Gällande avtal 2022 e-böcker och ljudböcker
Svar från Nyköpings kommun till Märta Myrstener den .

Framgångsrik.

Hej!   Bifogat finns begärd handling.   Vänliga hälsningar   Sara Stribe Pavell  | Enhetschef Bibliotek Kultur och bibliotek | Division Nä...
Kommunala polisrapporter 1/2 1933 - 31/12 1941
Svar från Nyköpings kommun till Christoph Andersson den .

Lyckades delvis.

Hej! De polisrapporter (kopior) som förvaras i stadsarkivet hör i huvudsak till enskilda ärenden inom det sociala området, exempelvis barnavårds- ell...
Kommunens gällande kontoplan för 2022
Svar från Nyköpings kommun till William den .

Framgångsrik.

Hej   Här kommer begärd kontoplan, se bifogat.   Hälsningar Liz Walldén       Liz Walldén| Redovisningsekonom | Ekonomiavdelningen N...
Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat
Svar från Nyköpings kommun till Mattias Axell den .

Framgångsrik.

Hej! Se bifogat för Budget 2022 med planår 2023-24 samt siffror i Excel. Återkom om du har ytterligare frågor! Vänligen, Emma Emma Ehrenkrona | Co...
Upphandlingsplan Nyköping
Svar från Nyköpings kommun till PublicInsight den .

Informationen fanns ej.

Hej, Jag kommer att hantera denna begäran men jag behöver lite mer info för att förstå helt vad det är som efterfrågas. I Nyköpings kommun skickas e...
Skyddsmaterial leveranser Covid-19 maj 2020
Svar från Nyköpings kommun till Elenor Weijmar den .

Framgångsrik.

Hej   Här kommer en aktuell lagersaldolista gällande det skyddsmaterial som fanns tillgängligt under maj 2020 och som fanns lagerlagt i vårt Nödla...

Endast förfrågningar som görs med hjälp av handlingar.se visas. ?