Requests and Notifications Take-Back Obligations
Svar från Naturvårdsverket till Nico Schmidt den .

Inväntar klargörande.

Dear Nico,   The Swedish EPA has now made a list of all illegal shipments sorted by year 2019, 2020, 2021 and 2022 (until 2022-11-08) with headlin...
Öppen fri data - krav för LONA bidrag
Svar från Naturvårdsverket till Magnus Sälgö den .

Informationen fanns ej.

Hej, Naturvårdsverket fattar beslut om bidrag i en klumpsumma en gång per år till länsstyrelserna. Länsstyrelsen fattar i sin tur beslut om bifall/...
Request for documents on Ethereum
Svar från Naturvårdsverket till Alexander Fanta den .

Informationen fanns ej.

Dear Alexander, I’m getting back to you by reason of your request for documents on Ethereum.  I can inform you that The Swedish Environmental Prot...
Upphandlingsplan
Svar från Naturvårdsverket till PublicInsight den .

Nekad.

Hej, Begäran är mottagen, upphandlingsplanen kan lämnas ut utan kostnad efter sekretessprövning vilket kommer att ta tid och vi kommer att sekretessbe...
Detta e-postmeddelande är skickat via Naturvårdsverkets dokument- och ärendehanteringssystem. Om du svarar på meddelandet bör du inte ändra avsändaradr...

Endast förfrågningar som görs med hjälp av handlingar.se visas. ?