Kommuners gällande kontoplaner 2022
Svar från Mjölby kommun till Lina den .

Mycket sena.

Mjölby kommun har mottagit och tackar för ditt mail. Vi läser inkommande e-post varje arbetsdag. Om du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till...
Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat
Svar från Mjölby kommun till Mattias Axell den .

Framgångsrik.

Hej, Uppgifterna du eftersöker återfinns i kommunen Mål- och budget. [1]Mål och budget 2022-2024.pdf (mjolby.se) i bilagorna 4 och 5. Jag bifogar äv...
Kommunala polisrapporter 1/2 1933 - 31/12 1941
Svar från Mjölby kommun till Christoph Andersson den .

Inväntar klassificering.

Hej!   I Mjölby kommuns centralarkiv finns inga polisrapporter för den begärda tiden.   Med vänlig hälsning   Anne-Marie Asp Arkivarie T...
Upphandlingsplan
Svar från Mjölby kommun till Public Insight den .

Framgångsrik.

Hej, Se bifogat för upphandlingsplan. Vänliga hälsningar Thomas Aronsson Tfn: 5298 Mobil: +46722543143 Kommunstyrelsens förvaltning Mjölby kommu...

Endast förfrågningar som görs med hjälp av handlingar.se visas. ?