Ansvarig öppna data
Svar från Försvarsmakten till Axel Magnusson den .

Framgångsrik.

Hej! Svar från handläggande avdelning. Informationsklassificering av Försvarsmaktens utgående e-post. När du får ett e-postmeddelande från Försvars...
Upphandlingsplan
Svar från Försvarsmakten till PublicInsight den .

Informationen fanns ej.

Hej! Handläggande avdelning hälsar att: Försvarsmakten är en statlig myndighet och följer som sådan bland annat Lagen om offentlig upphandling (2016:...
Informationsklassificering av Försvarsmaktens utgående e-post. När du får ett e-postmeddelande från Försvarsmakten står det ES framför rubriken på e-po...
Hej Elenor, Översänder presentation över Försvarsmaktens kampanj, kom som du är. Den är ett kondensat av ett omfattande insiktsarbete där undersöknin...
Hej Elin!   Detta är ett svar på mail från dig (se nedan) till Försvarsmakten avseende den totala kostnaden för Flygvapenövningen 2019 i norra Sve...

Endast förfrågningar som görs med hjälp av handlingar.se visas. ?