Ljudfil för Malmö stads Ljudidentitet producerad 2020
Begäran till Malmö stad av Mattias Axell. Kommenterad av Mattias Axell den .

Lyckades delvis.

Jag fick ta del av filen för eget bruk. Malmö stad har avtalat så att organisationen får använda musiken fritt, alltså ekonomisk upphovsrätt. Men ideel...
Leverantörsreskontra jan-juni 2021
Svar från Malmö stad till Anders Thoresson den .

Framgångsrik.

Hej Enligt din förfrågan kommer här ett utdrag på Malmö stad leverantörsreskontra under jan-juni 2021. Malmö stad har en decentraliserad organisatio...
Förteckning över IT-system
Begäran skickad till Malmö stad av Elenor Weijmar den .

Mycket sena.

Hej! Jag vill begära ut en förteckning eller liknande över IT-system som kommunen har. Tack på förhand! Med vänlig hälsning, Elenor
Leverantörsreskontra 2019 och 2020
Svar från Malmö stad till Anders Thoresson den .

Framgångsrik.

Hej, Här kommer reskontrorna för 2019 och 2020. Kommer i olika mail, då filerna är stora. Malmö stad har en decentraliserad organisation där varje nä...
e-fakturor April-Juni 2019
Svar från Malmö stad till Alessandro den .

Mycket sena.

Hej! Här kommer filen med de begärda uppgifterna. Jag har valt att inte ha med några konto i balansräkningen med undantag av investeringskontona. Obse...

Endast förfrågningar som görs med hjälp av handlingar.se visas. ?