Kommunens gällande kontoplan för 2022
Svar från Lindesbergs kommun till Saga Helin den .

Inväntar klassificering.

Hej! Här kommer kommunens kontoplan. Anette Persson Controller och enhetschef för ekonomienheten Kommunstyrelseförvaltningen TEL 0581-810 32 Lindes...
Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat
Svar från Lindesbergs kommun till Mattias Axell den .

Lyckades delvis.

Hej ! Här kommer det verksamhetsplaner för kommunens förvaltningar och kommunen totalt. Anette Persson Controller och enhetschef för ekonomienheten Ko...
Kommunala polisrapporter 1/2 1933 - 31/12 1941
Svar från Lindesbergs kommun till Christoph Andersson den .

Inväntar klassificering.

Hej!   Vi har endast 1 volym med polisrapporter och detta från Fellingsbro Barnavårdsnämnd. Just denna volym förvaras i en annan depå så jag kan i...
Upphandlingsplan
Svar från Lindesbergs kommun till PublicInsight den .

Framgångsrik.

Med vänlig hälsning, Jennifer Klingvall Upphandlingsansvarig Kommunstyrelseförvaltningen TEL 0581-810 43 MOBIL 079-071 06 31 Lindesbergs kommun...
Förteckning över IT-system
Begäran skickad till Lindesbergs kommun av Elenor Weijmar den .

Mycket sena.

Hej! Jag vill begära ut en förteckning eller liknande över IT-system som kommunen har. Tack på förhand! Med vänlig hälsning, Elenor
Förfrågan om IT/digitaliseringsstrategi och/eller policy
Begäran skickad till Lindesbergs kommun av Vincent Vukovic den .

Mycket sena.

Hej, Jag skulle vilja be om att få ta del av er kommuns IT/digitaliseringsstrategi och/eller policy om ni har en sådan. Med vänliga hälsningar, Vi...

Endast förfrågningar som görs med hjälp av handlingar.se visas. ?