Länsstyrelsen i Kalmar Län

En offentlig myndighet

2 förfrågningar
Upphovsrätt på skyltarna vid naturreservaten?
Svar från Länsstyrelsen i Kalmar Län till Tore Danielsson den .

Inväntar klassificering.

Hej! Länsstyrelsen har upphovsrätt till våra naturreservatsskyltar och illustrationerna och kartorna på skyltarna omfattas av särskilda avtal med respe...
Hej Jag bifogar den handling du söker. Med vänliga hälsningar Helena Wallner Rättsenheten, samordnare för diariet 010-223 83 66 [email address] Län...

Endast förfrågningar som görs med hjälp av handlingar.se visas. ?