Kommunens gällande kontoplan för 2022
Svar från Karlskoga kommun till Carl-Fredrik Bergstrand den .

Framgångsrik.

Hej,   Översänder här Karlskoga kommuns kontoplan för 2022.   Välkommen att höra av dig om du har några frågor.   Vänliga hälsningar Eric...
Kommunala polisrapporter 1/2 1933 - 31/12 1941
Svar från Karlskoga kommun till Christoph Andersson den .

Inväntar klassificering.

Hej   Vi har endast protokoll från Polisnämnden från år 1940, men inga polisrapporter. Ni får nog kolla med polismyndighetens arkiv.   Vänli...
Hej, bifogar de budgethandlingar för 2021 som finns diarieförda i annan format än pdf.   Vänliga hälsningar Christian Westas Ekonomichef / Bitr...
Miljö- och tillsynsärenden
Svar från Karlskoga kommun till Kjell Sjöstrand den .

Framgångsrik.

Miljö- och tillsynsärenden
Svar från Karlskoga kommun till Kjell Sjöstrand den .

Framgångsrik.

Hej, Gällande övriga bolag är deras handlingar arkiverade och därför får du vända dig till arkivet. Gällande NP3 fastigheter har vi inget som rör...
Upphandlingsplan Karlskoga
Svar från Karlskoga kommun till PublicInsight den .

Informationen fanns ej.

Hej, Nej, den fastställs inte utan är ett arbetsdokument som ständigt justeras beroende på prioriteringar och uppkomna behov. Mvh Ola Gustafsson...

Endast förfrågningar som görs med hjälp av handlingar.se visas. ?