Upphandlingsplan
Svar från Högskolan i Borås till PublicInsight den .

Informationen fanns ej.

Hej! Vi har ingen sådan plan. Med vänlig hälsning Anette Johanqvist | Upphandlare Ekonomi | Högskolan i Borås Allégatan 1 | 501 90 Borås 033-435 4...
Hej, Översänder Högskolan i Borås arkivbeskrivning, klassificeringsstruktur och arkivförteckning enligt begäran. Mindre omorganisationer har ägt rum...

Endast förfrågningar som görs med hjälp av handlingar.se visas. ?