Gällande avtal 2022 e-böcker och ljudböcker
Svar från Grums kommun till Märta Myrstener den .

Mycket sena.

Hej. Det är bibliotek Värmland som har dessa avtal – gäller för alla 16 kommuner men vi har begärt in kopia så det är på gång. Med vänlig hälsning Ew...
Kommunens kontoplan för 2022
Uppföljning skickades till Grums kommun av Albin Bohlin den .

Framgångsrik.

Till Katarina Karlsson, Tack så mycket! Med vänliga hälsningar, Albin Bohlin
Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat
Svar från Grums kommun till Mattias Axell den .

Framgångsrik.

Hej! Översänder efterfrågat material i bif fil samt länk till budgeten i sin helhet på vår hemsida https://www.grums.se/kommunpolitik/omgrumskommun/eko...
Kommunala polisrapporter 1/2 1933 - 31/12 1941
Begäran skickad till Grums kommun av Christoph Andersson den .

Mycket sena.

Vi önskar ta del av kommunala polisrapporter under perioden 1/2 1933 till 31/12 1941, förvarade i ert stadsarkiv eller motsvarande.

 Det sker inom ram...
Upphandlingsplan
Uppföljning skickades till Grums kommun av PublicInsight den .

Mycket sena.

Hej, Har ni fått min fråga? Annars kommer den här igen. Jag vill begära ut er upphandlingsplan, en upphandlingsplan är vanligtvis ett dokument med...
Hej. Dokumentet finns att ladda ner från vår webbsida, https://www.grums.se/kommunpolitik/forfattningssamling.3189.html under Policys och riktlinjer /...

Endast förfrågningar som görs med hjälp av handlingar.se visas. ?