Gällande avtal 2022 e-böcker och ljudböcker
Svar från Gnesta kommun till Märta Myrstener den .

Framgångsrik.

Hej!   Här kommer Gnestas avtal.   Hälsningar   Betina Kruusmägi Förste bibliotekarie Gnesta bibliotek Kommunstyrelseförvaltningen ____...
Kommunala polisrapporter 1/2 1933 - 31/12 1941
Svar från Gnesta kommun till Christoph Andersson den .

Inväntar klargörande.

Hej Christoph, Det finns polisrapporter/ rapporter som skrivits av polisuppsynsmannen i Gnesta år 1933. Jag hoppas du får en fortsatt fin dag. Mvh...
Kommunens kontoplan för 2022
Uppföljning skickades till Gnesta kommun av Albin Bohlin den .

Framgångsrik.

Till Niclas Jalstrand, Tack så mycket! Med vänliga hälsningar, Albin Bohlin
Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat
Svar från Gnesta kommun till Mattias Axell den .

Framgångsrik.

Hej! Jag bifogar här kommunens drifts- och investeringsbudget från den senaste beslutade framtidsplanen 2021 i efterfrågat format.   Med vänliga...
Upphandlingsplan
Svar från Gnesta kommun till PublicInsight den .

Informationen fanns ej.

Hej, Vårt arbete med upphandlingsplanen för 2022 och Q1 2023 är pågående och därför inte färdigställd. Gnesta kommun genomför inte heller upphandling...
Skyddsmaterial leveranser Covid-19 maj 2020
Svar från Gnesta kommun till Elenor Weijmar den .

Informationen fanns ej.

Hej Eleonor, Nu under semestertider har vi svårt att få fram denna information. Jag får be dig återkomma med ditt ärende efter v.30 när vår inköpssamo...

Endast förfrågningar som görs med hjälp av handlingar.se visas. ?